Afbraak school als symbooldossier voor eenzijdige Israëlkritiek

Een school gemaakt van autobanden betaald met EU geld

Pro-Palestijnse fans in België en de rest van de wereld rollen over elkaar heen om Israël ervan te beschuldigen het illegaal gebouwde dorp Khan Al-Ahmar te ontruimen. Het Israëlische hooggerechtshof heeft de Joodse staat al langer groen licht gegeven om de site te ontruimen.

Guido Joris

Onder andere omdat op die plek tijdens het Ottomaanse tijdperk slechts 25 inwoners leefden en tijdens het Britse mandaat in 1945 er geen enkele inwoner in het gebied woonde. Ook de school die met EU-geld en met medewerking van Pax Christi gebouwd werd, mag dus ontruimd worden.

Israël is daar tot nog toe terughoudend in geweest en heeft de nomadische inwoners een locatie 7 km verderop aangeboden met alle infrastructuur en vooral ook de mogelijkheid om hun nomadische levensstijl daar verder te zetten. De EU heeft Israël opgeroepen met de gebruikelijke beschuldigingen van schendingen van mensenrechten e.d. om het dorp niet te ontruimen. In beroep bevestigde het Israëlische Hooggerechtshof van zijn kant daarna opnieuw dat de nederzetting mocht ontruimd worden. Maar interessant is ook dat er een compensatiebedrag wordt gevraagd van 375.000 euro voor de infrastructuur omdat een school voor deze bedoeïenengemeenschap deels vanuit de Europese Unie gefinancierd was. Nochtans is op de foto geen infrastructuur van die waarde te zien.

Het is niet de eerste keer dat Europese landen geld terugvragen voor verwijderde illegale infrastructuren. Zo vroeg ons land een vergoeding voor de vernietiging van ‘elektriciteitsinfrastructuur’. Dat ging in werkelijkheid om 14 oude houten palen met een koperen draad naar één tent in Area C, gebied dat volgens de Oslo akkoorden door Israël beheerd mag worden. Navraag bij het bevoegde Belgische ministerie van Ontwikkelingssamenwerking naar de aanbesteding, wie hoeveel geld gekregen had en wie op het terrein de werken opvolgde, bleven onbeantwoord. Het hoeft geen betoog dat dit de deur naar fraude wagenwijd openzet.

Advertentie

Autobandenschool

De bewuste school in deze zaak werd gebouwd in 2009. Het Italiaanse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en Pax Christi waren de bedenkers van de ‘autobandenschool’ in Khan al Ahmar. Het project werd ingediend als bioclimatic architecure (sic) en werd door lokale arbeiders in twee weken tijd gebouwd. Daarvoor werden 2.000 oude autobanden en wat hout gebruikt. Blijkbaar was men zich bewust van de gevaren bij het gebruik van autobanden want de muren werden met stro en modder afgewerkt. Al Jazeera meldde al kort na de bouw dat de binnenmuren niet solide zijn en dat stro en modder met grote brokken uit de muren dreigden te vallen, want volgens de zender uit Qatar zijn ‘de Joden’ daar verantwoordelijk voor.

Lucratieve bezigheid

Daarvoor alleen al kregen de projectindieners dus van Europa 315.00 euro. Wat ook anderen er voor betaald hebben, is voorlopig niet geweten. Een blik op de foto’s toont dat het om een van de zoveelste lucratieve activiteit van Pax Christi gaat. Maar vooral triest is het feit dat er met de gezondheid van kinderen wordt gespeeld. Een groep Nederlandse hoogleraren meldde in het Nederlands Tijdschrift dat de kunststof uit de autobanden stoffen bevat die kankerverwekkend zijn en die het immuunsysteem en de gedragsontwikkeling van kinderen kunnen verstoren.

Het rubber van de autobanden bevat naast grote hoeveelheden zinkoxide ook andere zware metaaloxiden, cadmium, lood en arsenicum. In de banden ontwikkelen zich bacteriën en het is ook een verblijfplaats voor insecten die bij de kleuters en kinderen ernstige ziektes kunnen oplopen door het gevreesde Nijlvirus.

Afgezien van het feit dat voor deze infrastructuur 351.000 euro betaald werd met daar bovenop wellicht nog een veelvoud daarvan door bijdragen van andere actoren, is het onaanvaardbaar dat dit gebouw overeind blijft staan, ongeacht of het dorp al dan niet ontruimd wordt, want zo speel je niet met de gezondheid van Palestijnse kinderen. Maar volgens Amnesty International en andere ngo’s is afbraak een ‘oorlogsmisdaad’. De gezondheid van de 104 lagere schoolkinderen lijkt hen in elk geval hun niet te bekommeren.

Tijd voor de EU-parlementsleden om eindelijk klaarheid te eisen in het besteden van gelden in het kader van ‘ontwikkelingssamenwerking’ door onze ngo’s, naar het doorsluizen van geldsommen naar terreurorganisaties en de frauduleuze praktijken op te sporen die dit gebrek aan transparantie alleen maar in de hand werken.