Open brief spelt Caroline Gennez de les over Israël

Gennez
Minister Gennez (Vooruit)

“Ofwel bent u als minister slecht ingelicht, ofwel doet u bewust aan stemmingmakerij. U maakt zich dan medeschuldig in het creëren van haatgevoelens tegen de staat Israël”, Jeroen Le Jeune, een lezer van Joods Actueel, stuurde een vlammende open brief naar federaal minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Gennez na haar interview in De Morgen over Israël.

U leest een kopie van die brief hieronder:

OPEN BRIEF             

Geachte mevrouw de minister,

Advertentie

In een interview met Jeroen van Horenbeek verklaart u zich te willen focussen op vergeten crisissen. U geeft daarbij aan dat er mondiaal veel mensen zijn die hulp nodig hebben. U somt daarbij een aantal crisissen op, waaronder de ‘bezette’ Palestijnse gebieden. U wil dit terug bovenaan de agenda plaatsen en ook de nodige financiële middelen vrijmaken om mee te helpen de gaten te dichten die zijn ontstaan door gebrekkige internationale financiering.

  1. Het Palestijns-Israëlisch conflict is helemaal geen vergeten conflict.

Geen enkel conflict krijgt zoveel aandacht als het Palestijns-Israëlisch conflict. Op 26 juli 2023 stemden de Economische en Sociale Raad van de VN om Israël te bestempelen als het enige land ter wereld dat dit jaar door de raad werd berispt omdat het de rechten van vrouwen zou hebben geschonden. In de resolutie werd de Joodse staat ervan beschuldigd een groot “obstakel” te zijn voor Palestijnse vrouwen “met betrekking tot de vervulling van hun rechten en hun vooruitgang, zelfredzaamheid en integratie in de ontwikkeling van hun samenleving”. Cuba, Syrië, Noord-Korea en Venezuela behoorden tot de sponsors van de resolutie.

Deze resolutie werd trouwens ook onbegrijpelijk goedgekeurd door België. Van de 19 punten op de agenda van de Economische en Sociale Raad van de VN voor 2023 was er slecht één – punt 16 tegen Israël – gericht tegen een specifiek land. Alle andere aandachtspunten hebben betrekking op algemene onderwerpen zoals rampenbestrijding en het gebruik van technologie voor ontwikkeling.

De Palestijnen krijgen per hoofd het hoogste bedrag ter wereld aan financiële hulp. Deze eindeloze stroom geld heeft de gewone Palestijn niet geholpen noch de vrede een stap dichterbij gebracht. Deze eindeloze stroom geld heeft de Palestijnse Autoriteiten er vooral toe aangezet om geen vrede te zoeken zodat deze crisis bovenaan de agenda blijft staan en het geld blijft stromen.

  1. U geeft aan dat er hele dorpen van de kaart worden geveegd.

Dit zou een bijzonder ernstig feit zijn als het waar zou zijn, maar dit is een leugen. Ik lees in geen enkele media berichten die melden dat Israël hele dorpen van de kaart veegt. Dat u dit als minister toch zegt kan maar twee dingen betekenen;

ofwel bent u als minister slecht ingelicht en dan wordt het dringend tijd om te praten met de juiste partners om de juiste informatie te verkrijgen, ofwel doet u dit bewust en doet u aan stemmingmakerij. U maakt zich dan medeschuldig in het creëren van haatgevoelens tegen de staat Israël.

Vandaag kunnen we lezen dat de premier van de internationaal erkende regering in Libië zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft ontslagen. De minister had een ontmoeting met haar Israëlische collega in Rome. De onderwerpen die besproken werden waren stuk voor stuk onderwerpen om de levenskwaliteit voor de Libiërs te verbeteren maar zelfs dit kan niet. Onder druk van protesten in Tripoli, onder druk van de bevolking moest de minister wijken. De bevolking heeft jarenlang geleerd om Israël te haten, zelfs wanneer de bevolking enorme voordelen kan halen uit een economische samenwerking.

Advertentie

Met dit interview wordt er opnieuw brandstof toegevoegd aan het haten van Israël zodat uiteindelijk zelfs een eenvoudig gesprek niet meer mogelijk wordt.

Met beleefde groet,

Jeroen Le Jeune