Toespraken en beelden Vrede in het Midden-Oosten

Herbeluister de toespraken die de twaalfhonderd deelnemers aan de ‘Vrede in het Midden-Oostenmanifestatie’ te Antwerpen te horen kregen. De bijeenkomst die gekenmerkt werd door haar serene karakter werd geopend door Diane Keyser van het Forum der Joodse Organisaties, daarna nam Prof. M. Cogen (UGent) het woord en tenslotte het Antwerpse open VLD-gemeenteraadslid Claude Marinower.

[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2009/01/toesprakenmiddenoostenmanifestatie.mp3]

Na de toespraken hielden de aanwezigen een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers, het einde van de stilte werd gemarkeerd met drie sjofarsignalen waarna de manifestatie werd ontbonden.