CCOJB-videoverslag betoging Brussel 11 januari 2009

Het CCOJB, de Franstalige Joodse koepelorganisatie, maakte volgend beeldverslag van de pro-Palestijnse demonstratie in Brussel. Het CCOJB veroordeelt de nazificatie van Israël, het scanderen van anti-semitische leuzen en de support aan terreurorganisaties tijdens deze vredesoptocht. De manifestatie eindigde met rellen waarbij naast beschadiging van auto’s, het inslaan van ramen, het vernielen van bushokjes enz. ook gepoogd werd om brand te stichten in gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap met aanzienlijke schade tot gevolg.