Aantal doden in het Midden-Oosten

Gunnar Heinsohn:

“In de zes decennia sinds het ontstaan van Israël zijn er in alle Israëlisch-Arabische oorlogen en Palestijnse terreuraanslagen ‘slechts’ zo’n 62.000 mensen gedood (40.000 Arabieren en 22.000 Joden).

end

Gedurende diezelfde periode zijn er in oorlogen en terreuraanslagen 11 miljoen moslims gedood, meestal door de hand van andere moslims.”

(“In the six decades since Israel’s founding, “only” some 62,000 people (40,000 Arabs, 22,000 Jews) have been killed in all the Israeli-Arab wars and Palestinian terror attacks. During that same time, some 11 million Muslims have been killed in wars and terror attacks — mostly at the hands of other Muslims.“)

Advertentie

“Toen de wereld Israëls pogingen om zichzelf te verdedigen tegen de raketaanvallen vanuit Gaza veroordeelde, bedenk dan ook even dit:

Toen Hamas Al Fatah met geweld verdreef uit de Gazastrook  in 2007, kostte dit aan bijna 350 mensen het leven en 1.000 anderen werden gewond. De overgave van Al Fatah bracht slechts een tijdelijke stop aan het type van geweld en bloedvergieten dat dagelijkse kost is in landen waar ten minste 30% van de mannelijke bevolking schommelt in de leeftijd van 15 tot 29 jaar.”

(“As the world decries Israel’s attempt to defend itself from the rocket attacks coming from Gaza, consider this: When Hamas routed Fatah in Gaza in 2007, it cost nearly 350 lives and 1,000 wounded. Fatah’s surrender brought only a temporary stop to the type of violence and bloodshed that are commonly seen in lands where at least 30% of the male population is in the 15-to-29 age bracket.“)

“Het bestand tussen Hamas en Al Fatah van juni 2007 gaf de Islamisten opnieuw de kans om al hun energie te richten op aanvallen op Israël. Het Westen betaalde voor voedsel, scholen, medicijnen en behuizing, terwijl de moslimnaties wapens en munitie bleven aanvoeren. Helemaal niet gehinderd door noodzakelijkheden zoals het hebben van een broodwinning, hadden de jongeren overschot aan tijd om met hun handen tunnels te graven, smokkelen, raketten in elkaar te steken en 4.500 van die tuigen sinds 2006 af te vuren op Israël. Terwijl deze griezelige activiteit het moorddadige afslachten van Palestijnen onder elkaar vertraagde, werden meer dan 250.000 Israëli ’s in de schuilkelders gedwongen.”

(“The Hamas-Fatah truce of June 2007 allowed the Islamists again to direct all their energy on attacking Israel. The West pays for food, schools, medicine and housing, while Muslim nations help out with the military hardware. Unrestrained by such necessities as having to earn a living, the young have plenty of time on their hands for digging tunnels, smuggling, assembling missiles and firing 4,500 of them at Israel since 2006. While this gruesome activity has slowed the Palestinian internecine slaughter, it forced some 250,000 Israelis into bomb shelters.“)

Gunnar Heinsohn is het hoofd van het Raphael Lemkin-Instituut aan de Universiteit van Bremen, Europa’s eerste instituut dat gewijd is aan vergelijkend genocide-onderzoek. Lees het volledige opiniestuk ‘Ending the West’s Proxy War Against Israel‘ dat verscheen in The Wall Street Journal van 13 januari 2009.