Tussenkomst van Annick De Ridder (Open VLD) op Antwerpse gemeenteraad op 12/1

annick-deridderBetoging AEL
Net zoals velen keek ik met stijgende verbazing naar de recente ontwikkelingen in Antwerpen van de afgelopen weken, meer bepaald tijdens de protestmarsen tegen de inval met grondtroepen in de Gazastrook door Israël.

De betoging die op 31 december door de Arabische-Europese Liga (AEL) werd georganiseerd leidde niet enkel tot rellen in de stationsbuurt. De betoging was niet enkel in zijn daden agressief. Ook de slogan waarmee tot de betoging werd opgeroepen maakte de sfeer al duidelijk – ‘Stop de zionistische terreur’. Tijdens de betoging kon men verder slogans horen zoals ‘Joden buiten’ en andere anti-joodse leuzen. In plaats van te trachten gemeenschappen te verzoenen, was het opzet van sommigen om ze duidelijk nog verder uiteen te spelen.

Het propaganderen van haat, tegen welke gemeenschap dan ook, helpt het conflict in het Midden-Oosten geen stap verder richting een oplossing. Het enige gevolg is een verdere vervreemding van de verschillende gemeenschappen in ons Antwerpen. Tijdens en na afloop van deze betoging werden onschuldige bewoners en bezoekers van de stad lastig gevallen; auto’s, bussen en straatmeubilair werden vernield en er braken gevechten uit op straat. De AEL, die deze betoging organiseerde, weigerde nadien welke verantwoordelijkheid dan ook op te nemen voor deze daden.

Voor alle duidelijkheid, onze fractie is absolute verdediger van de vrijheid van vereniging en het recht om op te komen voor de eigen mening, al dan niet in een vreedzame betoging. Dit mag echter op geen enkel moment uit de hand lopen, zoals het dat op oudejaarsdag deed. En wij verwachten een correcte inschatting door politiediensten (op voorhand) van mogelijk explosieve situaties. Het is daarom dat de burgemeester terecht stelde dat de aangevraagde betoging van zaterdag aan bepaalde voorwaarden zou moeten voldoen om de veiligheid in de stad niet in gevaar te brengen. Deze manier van werken werd ook door de Raad van State volledig wettelijk verklaard: de stad kan bijkomende maatregelen opleggen voor de organisatie van een betoging. Zeker na de gebeurtenissen van woensdag 31 december op een betoging die ook, inderdaad, door diezelfde AEL georganiseerd werd.

Advertentie

De problematiek in het Midden-Oosten is zeer complex. En voor alle duidelijkheid: wij veroordelen alle geweld en dus ook de golf van geweld die momenteel in de Gazastrook plaatsvindt. Ieder slachtoffer is er één te veel. En het leven van een kind is niet meer waard als het aan de ene of de andere kant van een conflict wordt geboren. Maar men kan zich wel vragen stellen over de eenzijdige berichtgeving hierover.

Vallen er immers enkel slachtoffers aan Palestijnse zijde in dit conflict? Neen. Wat met de burgerslachtoffers van de (dagelijkse) raketaanvallen op Israël? Wat met de burgerslachtoffers van de Palestijnse zelfmoordcommando’s in Israël? Het verhaal heeft voor ons dan ook twee zijden. Intussen zien we dat het geweld dat op dit moment aan de gang is in Israël en de Gazastrook tot polarisatie leidt tussen de Arabische en de joodse gemeenschappen in onze stad, wat onze fractie ten zeerste betreurt. Verschillende positieve initiatieven om de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen waren en zijn dan ook zeer welkom, en Open Vld is zeker bereid om hieraan mee te werken.

Wij verzetten ons tegen iedere gewelddadige importering van het Midden-Oosten conflict in ons land en meer bepaald in Antwerpen. We verzetten ons tegen het feit dat een bepaalde minderheid geweld en haat predikt, waarbij we moeten vaststellen dat telkens deze groep gelinkt wordt aan een manifestatie, het ‘hommeles’ is in onze stad. We verzetten ons er ook tegen dat inwoners die tot de joodse gemeenschap behoren door onruststokers verantwoordelijk worden gesteld voor acties van het Israëlische leger. We verzetten ons tenslotte tegen elke mogelijke vorm van geweld en betreuren de onschuldige slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten langs welke zijde ook.

We staan wel open voor ieder positief signaal uit de betrokken gemeenschappen. Een signaal van verzoening. Van de hand reiken. Van samen zoeken naar vreedzame oplossingen. Want, collega’s, lossen we hier in de Antwerpse gemeenteraad de crisis in het Midden-Oosten op? Neen. Maar dit is wel de enige manier om een stap dichter naar wereldvrede te zetten. Een wereldvrede die uiteraard begint in onze eigen ‘koekenstad’.
Ik dank U.