De VN: wereldwijd platform voor antisemitisme. Iraans president krijgt applaus

ahmaHet is algemeen goed dat de Verenigde Naties een wereldwijd platform bieden aan antisemieten en negationisten. Een zoveelste dieptepunt in de geschiedenis van de VN had plaats op 23 september 2008 toen de president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, de Algemene Vergadering mocht toespreken. Op de videobeelden kan je zien hoe de Iraanse president rustig – en zonder dat hij werd onderbroken – zijn theorie over het bestaan van een zogenaamd Zionistisch netwerk mag uiteenzetten, een netwerk dat vele prominente leden links en rechts over de wereld en in Europese regeringen zou hebben geplaatst en al zo de wereldmacht controleren zou. Ahmadinejad voorspelt ook de ineenstorting van dat ‘Zionistisch netwerk’, en gezien het nucleaire arsenaal dat Iran al enkele jaren opbouwt, weten we ook welke dreiging boven Israël hangt en van waar ze komt. Lees verder en bekijk video:

Niks nieuws onder de zon: de fabel van dergelijk netwerk stond al eerder uitvoerig beschreven in de Protocollen van de Wijzen van Sion, het fictief verhaal van een wereldwijde Joodse samenzwering om de macht te verkrijgen. Een hardnekkige fabel – vooral berucht tijdens het Derde Rijk als fictief argument om de Jodenvervolging te legitimeren – die hier in het westen al herhaaldelijk tot aan de grond werd afgekraakt, maar in het Midden-Oosten nog steeds ontzettend populair is. Het ware wellicht beter om het lesmateriaal in de Arabische en Iraanse scholen aan te passen aan de moderne tijden en hedendaags historische onderzoeksresultaten, ipv de huidige antisemitische rommel die de islamitische kinderkens dagelijks ingepeperd krijgen [sic]. Lees hierover meer in het Boekrapport over lesmateriaal in Palestijnse scholen.

En, wat was het antwoord van de Algemene Vergadering op de antisemitische speech van Ahmadinejad? Een enthousiast applaus en een stevige knuffel van de Voorzitter van de Algemene Vergadering, Miguel d’Escoto Brockman. Wie zich bijvoorbeeld afvraagt waarom meer dan 1 op 3 van de VN-resoluties (ook wel eens schamper de ‘Protocollen van de Dommen van de VN’ bijgenaamd) over Israël handelen, inclusief een zoveelste veroordeling van die staat, hoeft niet verder meer te zoeken. Een wereldwijde antisemitische samenzwering ligt wellicht een heel stuk dichter bij de waarheid dan het nepverhaal van de Iraanse president. Schokkend beeldmateriaal!