Minister van Buitenlandse zaken: “Belgische steun voor het bestaan van de staat Israël onveranderd”

BELGIUM-ISRAEL-GUCHT-SHEETRIT
Karel De Gucht en de vice-premier van Israel Meir Sheetrit vorige week in Brussel

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verspreidde vanavond volgend statement:

Vice Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht heeft met verontwaardiging de uitspraken vernomen van de Iraanse President Ahmadinejad op dinsdag 27 januari. Precies op de Internationale Dag van Herdenking van de Holocaust, 64 jaar na de bevrijding van het uitroeiingkamp van Auswitch, heeft president Ahmadinejad nog maar eens de realiteit van de genocide van de Joods bevolking ontkend – dat met een verwijzing naar een ‘leugen van het westen’ en zijn ‘illegitiem kind’ dat de staat Israël zou zijn.

Minister De Gucht veroordeelt krachtig deze verklaring en benadrukt dat deze bijdraagt tot het internationaal isolement van Iran. De Minister herinnert eraan dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2005 – mede op Belgisch initiatief – een resolutie aannam over de plicht tot herinnering en onderwijs van toekomstige generaties betreffende de Holocaust. Deze tekst werd bij consensus aangenomen door alle 191 VN lidstaten, met inbegrip van Iran.

De minister herinnert tenslotte de onveranderde steun van België voor het bestaan van de staat Israël. België wenst net zoals zijn Europese partners een herneming van het vredesproces in het Midden Oosten zoals overigens voorzien in resolutie 1850 van de Veiligheidsraad en dit met het oog op de creatie van een leefbare Palestijnse staat naast een Israëlische staat in vrede en veiligheid.