Opiniestuk. Yves Weinberger dient Mohamed Ridouani (SLP) van Antwoord

Historische argumenten: feiten tegenover insinuaties

Uit een onderzoek van het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek van de KU Leuven blijkt dat 48% van de ondervraagde Vlamingen vindt dat de islamitische waarden een bedreiging zijn voor Europa. In ‘De Standaard’ probeert Mohamed Ridouani (Sociaal- Liberale Partij) dit historisch te kaderen. Verder dan de klassieke clichés (de slag bij Poitiers, de reconquista en het beleg van Wenen) komt hij niet. Het Westers imperialisme is de schuld van de ‘islamofobie’ die geleid heeft tot de aanval op de zo beschaafde islamwereld. Van Arabisch of Turks imperialisme is er in de verste verte geen spoor te bekennen: het is alsof Allah in zijn oneindige goedheid een moslimwereld heeft neergepoot zonder ook maar iemand één haar te krenken.

Als de djihad enkel een idee was, zoals sommigen beweren, dan waren er ook geen Arabische veroveringen geweest. De werkelijkheid was wel even anders. In een halve eeuw tijd veroverden de moslims een gebied dat zich uitstrekte van Noord – India tot Marokko. Vanaf  711 overspoelden de moslimkrijgers het Visigotisch Rijk in Spanje en bedreigden van daaruit Zuid-Frankrijk, Noord- Spanje en Italië, ook nadat Karel Martel ze zogezegd tot staan had gebracht bij Poitiers! Een paar feiten? In 830 werd Palermo veroverd, in 860 werd Navarra geplunderd, in 841 werd Bari ingenomen gevolgd door verovering van de Balearen, de plundering van Genua en Santiago de Compostella…. En dit is maar een greep uit een waslijst van moslimagressie!

Hoe nefast ook, de eerste kruistocht kwam er als gevolg van de bedreiging van het Byzantijnse rijk door de (Turkse) Seldsjoeken en was ook bedoeld om het strijdtoneel te verleggen van Europa naar West-Azië. Vertraagd door de pest en de Mongoolse horden ( Bagdad werd in 1258 verwoest) kwam het Turks offensief onder de Osmanen weer goed op gang. In 1453 werd Constantinopel verwoest en de Balkan overspoeld. In 1529 stonden de Turken voor de poorten van Wenen: had tijdgenoot Erasmus niet terecht een ietsepietsje islamofobie? Op het einde van de 17de eeuw werd de inname van Wenen nipt verhinderd door een christelijk Pools leger, maar kom, niet gezeurd, we danken toch onze zondagse croissant aan dit beleg! Als er vandaag islamofobie is in onze Westerse wereld komt dit in de eerste plaats door de onmacht van de moslimwereld om zich aan te passen aan de moderniteit. Een deel van die moslimwereld valt terug op fundamentalisme waarin alle schuld op Israël en het Westen wordt afgewimpeld. Hoewel honderden miljoenen mensen het slecht hebben op onze planeet valt het toch op dat vooral moslimmilities verantwoordelijk zijn voor het gros van de terreur. En wat doen de gematigde moslims en theologen: ze zwijgen! Toch geen reden om ietwat islamofoob te zijn? Wie de betogingen gezien heeft van AEL en konsoorten, ziet wel hoe de haat tegen joden in het algemeen, het Westen en de VS wordt georkestreerd. Het was wel veelzeggend de clerico- fascistische islamisten  en atheïstische communisten  hand in hand te zien lopen en leuzen te horen roepen als “Hamas, Hamas, de joden aan het gas”.