[update] ‘Joden zijn boos’ Man bijt hond (VRT) + brief aan VRT


Man bijt hond 30 januari

zie ook de vorige clip uit man bijt hond van enkele weken geleden

Volgend clipje is van vrijdagavond 30/1. De ‘bekende’ joodse stereotypen passeren allen de revue.

Update: Prof. Dr. Charles Mahler stuurde volgende brief naar de VRT top.

Aan de Voorzitter Raad van Bestuur VRT,
Geachte Heer Guy Peeters,

Na het bekijken vrijdag avond jl naar het programma “Man bijt hond” ben ik zwaar geschokt door de episode “Joden zijn boos “
Laat me duidelijk stellen dat ik over het algemeen dit programma, hoewel het niet steeds uitblinkt door goede smaak, kan apprecieren.

Ik heb geen problemen met uitingen van humor, sarcasme, satire en bijtende spot. Maar het gebruik van een reeks clichés de onzalige Sturmer waardig,  de associatie met Rolex en Rolls Royce, firma’s die geen enkele band hebben met Joden, om de klassieke bindingen tussen geld en joden te insinueren is meer dan kwetsend en roept voor iemand die de oorlog overleeft heeft zeer pijnlijke herinneringen op.

Na de forel van Hitler, een episode in Man bijt hond hierover, het optreden van Geubels krijg ik de indruk dat de openbare instelling die de VRT verondersteld wordt te zijn, hier toch te ver gaat. Het gebruik van beelden en vermeende associaties die behoren tot het klassieke antisemitische leugens en beelden repertoire, onderhoudt de vooringenomenheid en het xenophobe denken.

Hoe dit strookt met de missies van de VRT, zoals ik deze heb gelezen op de website van de VRT is mij een raadsel.

Ik citeer: “De VRT is excellent in alles wat hij doet.De VRT is zich bewust van de voorbeeldfunctie die hij heeft en van zijn rol in de samenleving. De beheersovereenkomst 2002-2006 legt de nadruk op de rol van de VRT als kwaliteitszender. Streven naar excellentie bij al onze activiteiten is een absolute voorwaarde om hoge kwalitatieve diensten af te leveren. Daarom verwacht de VRT van zijn medewerkers dat zij permanent streven naar meer kwaliteit, naar verbetering bij alles wat ze ondernemen. De VRT handelt steeds als een goede burger

Advertentie

De VRT wil handelen als een goede burger. Als publieke onderneming is de VRT zich ten volle bewust van zijn maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid en van zijn voorbeeldfunctie. Het spreekt voor zich dat de VRT altijd de wetten zal respecteren. De openbare omroep ondersteunt de doelstellingen van de Vlaamse overheid en promoot de pluriformiteit in de samenleving. De VRT voert een actief gelijkekansenbeleid, ondersteunt humanitaire acties, werkt actief aan milieuzorg, en levert via zijn programma’s inspanningen om de sociale dynamiek en cohesie te stimuleren”.

Deze goede intenties zijn zeker te waarderen maar verdienen ook in de realiteit omgezet te worden.

In tegenstelling met andere groepen, moesten deze op dezelfde wansmakelijke wijze gekarikatureerd worden in dergelijke uitzendingen zou er al lang een fatwa over uw hoofd hangen en zouden bepaalde manifestantengroepen de gebouwen van de VRT met brandbommen bestoken.. Ik verzoek ik u met aandrnag de nodige richtlijnen te geven dat dergelijke kwetsende uitzendingen niet langer door uw instelling worden gepromoot.

Met vriendelijke en voorname groeten

Prof. Dr. Charles Mahler
Erehoofdgeneesheer Algemeen Ziekhuis Middelheim ( toen nog OCMW Antwerpen)