Marinower over spreekkoren: Jo-jo-jo-jo, Wij zijn anti joden

veldGemeenteraadslid Claude Marinower (Open VLD), interpelleerde het College van Burgemeester en Schepenen over de onaanvaardbare spreekkoren tijdens de wedstrijd GBA/Westerlo einde januari.

Die gezangen gingen als volgt:

Jo-jo-jo-jo,
Wij zijn anti joden,
Wij pakken , wij sleuren, wij steken ze neer,
Want wij zijn anti – joden

Claude Marinower schreef hierover volgende brief:

Advertentie

Ik onderlijnde de houding van het GBA bestuur dat zijn verantwoordelijkheid ten volle nam. Immers verscheen er tijdens de wedstrijd op het scorebord een oproep om een einde te maken aan deze gezangen, doch ook de stadionspeaker liet zich niet onbetuigd en maande het bewuste onderdeel van één der tribunes in het stadion daar publiek toe aan.

Het had enkele minuten succes tot dezelfde koren opnieuw weerklonken, mis-schien zelfs luider dan voorheen.

Ik heb mij daar in het verleden reeds herhaaldelijk aan gestoord, of deze wansmakelijke openlijke oproepen tot geweld weerklonken in Antwerpen, in Brugge, Brussel of elders en ongeacht vanuit welke “supporters” hoek deze afkomstig waren.

Of het nu bepaalde GBA “supporters” waren die “ Di Canio ti saluta “ ( Di Canio wij groeten je ) riepen enkele dagen nadat deze in Italië in 2005 een doelpunt vierde met een duidelijke Hitlergroet, of het “supporters “ waren van andere clubs die in Antwerpse stadions “ Hamas Hamas joden aan de gas” riepen, of het nog andere “supporters” waren die oerwoudgeluiden produceerden
of vergelijkbare incidenten rond andere velden. Steeds opnieuw en ongeacht wie riep of zong, ongeacht wie de geviseerde bevolkingsgroep was of is.

Alle campagnes van de KBVB ten spijt, is er op dat vlak geen tastbaar resultaat te bespeuren. Is het echter verwonderlijk wanneer vastgesteld wordt wat deze bond de laatste dagen presteerde ? Enerzijds pleit men voor respect van alle actoren voor scheidsrechters en officials, anderzijds tolereert men onaanvaard-bare gezangen tijdens wedstrijden van eerste klasse.

Nochtans was aan dit incident tijdens de wedstrijd GBA / WESTERLO de nodige ruchtbaarheid gegeven. GVA wijdde er een bijdrage aan in de uitgave van 2 februari en de VRT uitzending “ Terzake “ van dezelfde dag toonde de beelden van de zingende “supporters” met de gezongen teksten als ondertitels.

De reactie van de KBVB hierop was een oorverdovende …..stilte.
Selectieve verontwaardiging ten volle. De scheidsrechter zal het weer niet gehoord hebben.

Advertentie

Maar ook het stadsbestuur bleef doof en reageerde voor het eerst bij monde van de burgemeester naar aanleiding van mijn interpellatie van dinsdag. ( meer dan veertien dagen na de feiten ) Triestige vaststelling maar wel de realiteit.

GBA valt weinig of niets te verwijten. Buiten de onmiddellijke tussenkomst tijdens de wedstrijd, postte GBA vorige week met het oog op de wedstrijd GBA/Cercle Brugge van afgelopen weekend een nieuwe oproep op de clubsite,
waarin het verzoek van 31 januari werd herhaald. Zij hebben gedaan wat zij konden en moesten doen.

Wat de overheden betreft kan dit echter niet gezegd worden. De rondzendbrief van voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Dewael m.b.t. racistische, antisemitische en andere kwetsende gezangen bleef andermaal dode letter, en dit niettegenstaande de aanwezigheid van de politie bij deze wedstrijden.

De burgemeester wees er in zijn antwoord op dat de aanwezige politie niet optreedt omdat het bewijsmateriaal flinterdun zou zijn bij eventuele vervolging.
Vrij ongewoon toch dat het optreden van de politie gedicteerd wordt door het gevolg dat door de gerechtelijke autoriteiten daar mogelijkerwijze aan zal worden gegeven. Ongewoon en ongehoord.

In Nederland traden de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam vorige week aan de vooravond van de topwedstrijd Ajax-Feijenoord anders wel duidelijk en gezamenlijk op. Zij dreigden ermee, in geval van kwetsende zang of spreekkoren, de respectievelijke clubs te bestraffen door hen het recht te ontzeggen in de toekomst supporters mee te nemen naar uitwedstrijden.

Dat het duidelijk weze. Ik ben zeker niet uit op dergelijke bestraffingen maar kan niet verder blijven toekijken hoe uitwassen rond onze velden in het algemeen, en in Antwerpen in het bijzonder verder getolereerd worden.

Er bestaat in deze geen enkele verantwoording voor deze zangkoren. Passief toekijken is voor mij onaanvaardbaar. Het zijn beelden en klanken vanuit mijn stad die de ronde doen en een smet werpen op alle inspanningen die terzake geleverd worden, door GBA op kop.

Voetbal is in de laatste jaren opnieuw, tot vreugde van eenieder, tot de familiale familiale uitstap uitgegroeid waar vader en zoon, ouders met hun kinderen, graag naar toe trekken. Vreugde en passie, geluk op kindergezichten en bij volwassenen.

Die vreugde en dat geluk van het publiek wordt doorbroken door ontoelaatbare spreekkoren van een onderdeel ervan dat er bovendien ongestraft mee wegkomt onder het mom van “ moeilijk te bewijzen “.

Opvallend daarbij is dat het optreden van de ordehandhavers om volstrekt onbegrijpelijke redenen selectief te noemen is. Dezelfde gezangen, met de daarin vervatte identieke openlijke oproepen tot geweld tegen de ene of andere bevolkingsgroep, geven op andere plekken in deze stad, WEL aanleiding tot optreden van de politie…

Dat ook is bedenkelijk en niet aanvaardbaar. De samenleving mag zich verwach-ten aan een identieke reactie van de overheden geplaatst tegenover vergelijkbare situaties. Willekeur dient daarbij steeds uitgesloten te worden…

De geviseerde bevolkingsgroepen, welke ook, hebben evenzeer recht op respect en gematigdheid dan de scheidsrechters en andere officials bij voetbalwedstrij-den.

De KBVB dient meer te doen dan om de paar maanden spelers met speciaal voor de gelegenheid bedrukte T shirts het veld te laten opkomen en hen een grote cirkel te laten vormen rond de middenstip. Indien het daartoe beperkt blijft, hou er dan liever mee op. Uit respect voor allen.

Claude MARINOWER
Gemeenteraadslid Open Vld