Schrijver Bob Mendes is voor de Lange Wapperbrug

ANTWERP - BRIDGE - MODEL - WAPPER-BRUGDe commnicatiestrategie van de vzw Ademloos in de zaak om de Lange Wapperbrug  is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Het een en ander blijkt uit communicatie die vandaag publiek werd gemaakt. Zie hier een email van Paul Borgers van de actiegroep aan Vlaams auteur Bob Mendes en diens antwoord.

Geachte,
Het is geen probleem dat u voor de lange wapper bent. Dit is alleen geen complot zoals u wilt doen uitschijnen.
Ademloos is er gekomen na het bestuderen van het tracé dat door BAM is voorgesteld. Als blijkt dat er ook alternatieven zijn die minder vernietigend zijn voor het milieu en bovendien nog effectiever zijn, dan kan alleen maar vastgesteld worden dat dit een prestigeproject is ten nadele van de Antwerpse bevolking, maar ook ten nadele van de vlaamse bevolking.

Daarom beseffen steeds meer mensen de druk die er plaats vindt vanuit bepaalde hoeken, niet ten voordele van de bevolking, maar slechts ten voordele zijn van enkelen. U kan veel informatie vinden op de ademloos website onder beeld&geluid, en ook op de website van stRaten generaal.

Mocht u dit lezen, en bovendien de ARUP studie die door de vlaamse regering werd besteld, dan zal uw mening moeilijk behouden kunnen blijven.

Met vriendelijke groeten,
Paul Borgers

Advertentie

Reactie Bob Mendes

Geachte Paul Borgers,

Inderdaad, het woord complot was en is ongetwijfeld niet op zijn plaats, ik geloof daar niet in, en ik geloof ook niet aan geheime afspraken van Ademloos of Straten-generaal met anderen die belang zouden kunnen hebben bij uit- of afstel van de Lange Wapperbrug, zoals de haven van Rotterdam of de betonbaronnen die een miljardenwinst aan hun neus zien voorbijgaan als ze hun eigen project niet mogen uitvoeren.

Wat niet wegneemt dat Ferre Denis zijn bevoegdheid als secretaris van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen ver te buiten ging door de bestanden van de vereniging te gebruiken om haar leden aan te sporen een protestschrijven tegen de Lange Wapperbrug naar de bevoegde instanties te sturen.

Dat – en persiflerende opmerkingen over mijn standpunt zoals dat van de stadsdichter van Doel – zal naar mijn gevoel alleen maar de zwijgende voorstanders – waartoe ik me tot nu toe rekende – doen reageren.

Dit alles – en het politiek gehakketak hieromtrent – is hoe dan ook een bron van inspiratie voor mijn eerstvolgende faction-thriller.

Hoogachtend

Advertentie

Bob Mendes

www.mendes.be