Opinie in de volkskrant vandaag: Debat over Israël ontspoort

Jochanan Visser, van IsraelFacts stuurde deze tekst naar de Volkskrant (en Joods Actueel)

Voor Israel is het een existentiele oorlog. De legerleiding krijgt bezoek van enkele IDF-wezen
Voor Israël is het een existentiele oorlog. De legerleiding krijgt bezoek van enkele IDF-wezen

Als het om Israël gaat doen feiten er niet meer toe.

In zijn column schreef Thomas von der Dunk dat ‘Israël totaal ontspoord’ is. Hij gebruikte   terminologie uit de tijd van Nazi Duitsland in verband met het Israël van nu.  Ook maakte hij claims over de recente oorlog in en rond Gaza en de nieuwe politieke realiteit in Israël  in bewoordingen die doen vermoeden dat we in het Midden Oosten een nieuwe fascistische staat geboren zien worden.|
Geen grenzen
Het artikel van Von der Dunk staat niet op zichzelf, sinds de oorlog begon tussen Israël en Gaza vorig jaar december lijken er geen grenzen meer aan de aard van de discussie over Israël in Nederland.

De wildste claims worden zonder toetsing voor waarheid versleten. Neem Von der Dunk’s claim dat Israël Palestijnse schoolkinderen ‘afschiet alsof het de Veluwse drukjacht betreft’.   Hij denkt rechtvaardiging voor de claim gevonden te hebben in de publicatie in de Israëlische krant Haaretz waar melding werd gemaakt van vermeende excessen in Gaza gepleegd door individuele Israëlische militairen.

Advertentie

Vraagtekens
Hij maakt de opmerking dat ‘Israëli’s zich als het nieuwe ‘Herrenvolk in het Midden-Oosten gedragen’.  Op het moment dat Von der Dunk zijn column schreef waren er echter al genoeg  journalisten die vraagtekens hadden geplaatst bij deze claims. Deze waren afkomstig van een Israëlische dienstweigeraar(!) die soldaten begeleidt bij hun voorbereiding op de militaire dienst op het Rabin instituut in Haifa.

De verklaringen waren niet opgetekend uit de monden van soldaten die ter plekke waren op het moment dat de vermeende wandaden hadden plaatsgevonden. Alle ‘getuigenissen’ waren niet meer dan verhalen die men had ‘gehoord’.

Inmiddels is uit een intern onderzoek van de Israëlische militaire politie duidelijk geworden dat alle excessen die gemeld werden in het Haaretz artikel niet hebben plaats gevonden.
Realiteit
Het is overduidelijk dat Von der Dunk niet veel op heeft met Israël of haar politiek, maar zijn claim over de Palestijnse schoolkinderen heeft niets meer te maken met de realiteit.

In hetzelfde artikel claimt hij dat de nieuwe coalitie van Israël ultrarechts is, alsof de coalitiepartners Likoed niet centrumrechts  en de Arbeiderspartij niet gewoon links zijn.

Maar dat was nog niet genoeg,  Israël zou nu als eerste westerse land sinds 1945(!) een regering krijgen waarvan een der partijen een programma van etnische zuivering  heeft.  Lieberman’s partij Israel Beitenoe zou regelmatig bepleiten om ‘de hele Arabische bevolking te verjagen’.

Land voor vrede

Het was klaarblijkelijk teveel gevraagd om een simpele blik te werpen op de Engelstalige website van Israel Beitenoe  Daar legt men uit dat men vindt dat  de politiek ‘land voor vrede’  vervangen moet worden door: ‘land voor land en vrede voor vrede’.

Men legt ook uit waarom dat als een oplossing wordt gezien en men geeft ook een voorbeeld van een soortgelijke politiek die elders in de wereld ook werkte, namelijk Cyprus.  Op Cyprus werden de twee bevolkingsgroepen in 1974 gescheiden en sinds die tijd is het er rustig.

In Israël vormen delen van de Arabische bevolking een vijfde colonne en werken mee aan de liquidatie van de staat, terwijl zij Israëlisch staatsburger zijn. Gebieden met een dergelijke populatie wil men uitruilen met de Palestijnse Autoriteit voor de grote nederzettingen in een toekomstig akkoord.Maar andere segmenten van de Arabische populatie in Israel zijn volkomen loyaal aan de staat, Israel Beiteinoe streeft naar verbetering van hun levensomstandigheden.

Advertentie

Excessen
Mensen die hun morele verontwaardiging reserveren voor de staat Israël, tonen vaak geen vergelijkbare verontwaardiging voor de echte excessen gepleegd door schurkenstaten.    Journalisten die de meest absurde claims over Israel de wereld in helpen, spelen een uitermate gevaarlijk spel.

De wereldgeschiedenis, en in het bijzonder de Joodse geschiedenis, is vol van voorbeelden waarbij een geweld uitbarsting- of oorlog begon met een absurde claim die tot doel had de massa’s in beweging te krijgen.

In die zin was de vergelijking van Von der Dunk met de nazitijd een juiste, ook toen werd met dezelfde demagogie het Joodse volk weggezet als moreel minderwaardig.