Amnesty Vlaanderen debat belooft spektakel

09_gaza_0801-artilleryAmnesty International Vlaanderen houdt morgen een debat in de universiteit van Gent met als titel ‘Gaza crisis: gaan oorlogsmisdadigers vrijuit’. ( Neen, de vraag is niet of de terroristen van Hamas vrijuit gaan, want dat antwoord is gekend).

De avond belooft spektakel op te leveren omdat het panel niet totaal eenzijdig is opgesteld zoals we van dat soort avonden gewend zijn. Het blijft nog steeds een onevenwichtige bedoening met een moderator van Amnesty zelf (die Israël steevast veroordeelt), een getuigenis van een Palestijn (niet iemand die door Hamas werd bedreigd, wees daar zeker van, ook geen Israëlische getuige uit Sderot bijvoorbeeld), en dan nog het panel met 3 pro-Palestijnse stemmen en 2 aan de andere kant. Balans 5 anti-Israël stemmen vs. 2 pro.

Als dit de enige manier voor Amnesty is om een ‘overwinning’ te garanderen zegt dit veel over deze vereniging.

Praktisch
Waar? Blandijnberg 2, Auditorium D
Moderator: Karen Moeskops (directeur Amnesty Vlaanderen)
Getuigenis: Maher Albhaisi (Palestijns doctoraatsstudent uit Gaza)
Panel: Benno Barnard (Liberales, Knack.be), Ludo De Brabander (Vrede vzw), Zohra Othman (Progress Lawyers Network), Pieter Stockmans (Amnesty Vlaanderen), Wim Van Rooy (De malaise van de multiculturaliteit)

Outline
20u05-20u10: moderator leidt avond in en stelt sprekers voor
20u10-20u20: Pieter Stockmans (AIVL) geeft achtergrond conflict
20u20-20u35: getuigenis van Maher Albhaisi
20u35-20u45: video onderzoeksteam AI
20u45-22u15: debat met moderator Karen Moeskops (directeur AIVL)
22u20-22u40: vragen uit het publiek
22u40-22u45: afsluiting door moderator

wanneer eens een avond over Palestijnse aanslagen?
wanneer eens een avond over Palestijnse aanslagen?
Advertentie

* Discussie over zelfverdediging, het 6 maand durende bestand van juli tot december 2008, proportionaliteit van de Israëlische militaire operatie als geheel en van proportionaliteit van Israëlische militaire aanvallen.
* Wat is uw standpunt over oorlogsmisdaden door Israël? Bijvoorbeeld de directe aanvallen op burgerdoelwitten (politie, TV, ziekenhuizen, scholen,…), gebruik van witte fosfor, zware bommen en artillerievuur in dichtbevolkte gebieden? Wijkt u daarin af van het officiële Israëlische standpunt?

· Wat is een “comparatieve en contextuele” benadering in een discussie rond onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden begaan door Israël? De belangrijkste vraag zou zijn of er in het conflict excessief veel geweld is gebruikt in vergelijking met andere oorlogen. En verder wordt gesteld dat voor Israël impliciet een hogere standaard gehanteerd wordt dan voor andere staten. Wat wordt hier bedoeld met ‘hogere standaard’? Vindt u dan niet dat voor iedereen dezelfde standaard geldt, namelijk die van het internationaal recht?

· Selectieve verontwaardiging dient het vredesproces niet. Kan een onderzoek naar oorlogsmisdaden en gerechtigheid voor de slachtoffers wel bijdragen tot het vredesproces volgens u?

· Wat is standpunt over intern IDF-onderzoek?

· Massale militaire steun aan Israël. Inspanningen om wapentoevoer aan Hamas te stoppen. Is het niet beter dat er een wapenembargo komt tegen beide partijen, omdat beide partijen een wederkerend patroon van mensenrechtenschendingen vertonen?

· Kan een burgerbevolking collectief bestraft worden voor de daden van militanten of om die burgerbevolking op te zetten tegen een regering?