8ste ‘Bijdragen Eigentijdse Herinnering’ verschenen

dossin
Kazerne Dossin tijdens de Oorlog

De Stichting voor de Eigentijdse Herinnering – Fondation de la Mémoire Contemporaine (Brussel) laat in een persbericht weten dat haar 8ste ‘Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering’ gepubliceerd werd.

De Stichting voor de Eigentijdse Herinnering, opgericht in 1994, licht de geschiedenis van de joden en het Jodendom in België in de 20ste eeuw bij. De Stichting werd erkend als bevoorrecht partner van de Centre interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité (CIERL) van de ULB. Momenteel is het onderzoek toegespitst op de “joodse marginaliteit” tijdens het interbellum, de heropbouw van de joodse gemeenschap na de Shoah, de illegale migratie vanuit België naar Palestina onder Brits mandaat tussen 1945 en 1948 alsook de teruggave van joodse tegoeden. Haar pedagogische rol indachtig beschikt de Stichting over een documentatiecentrum bestemd voor onderzoekers en geïnteresseerden. Op de website ontdekt u al haar activiteiten.

Deze publicatie weerspiegelt het wetenschappelijk werk van de onderzoekers van de Stichting, alsook dat van externe vorsers van gelijkaardige instellingen.Onderhavige Bijdragen bieden verschillende benaderingen van de Shoah in België: de voorstelling van de Duitse en Vlaamse actoren van de Aufnahme in de Dossinkazerne van Mechelen, de wachtkamer van de deportatie voor de “tewerkgestelde” Joden ; de studie van de overlevingsstrategieën van de gedeporteerden van het XXIste convooi naar Auschwitz ; een analyse van de onkunde van de Belgische overheid in Londen om de specificiteit en de omvang van de Shoah te omvatten. Twee portretten, dat van de Duitse vluchteling Erich Gompertz en dat van de Hongaarse schilder Békeffi, vervolledigen de evocatie van deze tragische periode. Vervolgens zijn er vier bijdragen die gewijd zijn aan diverse aspecten van de geschiedenis van het Jiddisj in België : het West-Jiddisje variant in de Zuidelijke Nederlanden ten tijde van de Belgische omwenteling ; het Jiddisj bij de Belgische communisten vlak na de Tweede Wereldoorlog ; de Jiddisje auteur Azario Dobruzskes en, tenslotte, de Jiddisje bibliotheken in België.

U kan de 8ste Bijdragen tot de Eigentijdse Herinnering bekomen bij de Stichting aan de prijs van 20€ (verzendingskosten voor België 2,95€ niet inbegrepen). Meer informatie op www.fmc-seh.be