Mia Doornaert: VN-conferentie is doekje voor het bloeden(met audiofragment)

793908719Mia Doornaert, redactrice van de Standaard, laat er geen twijfel over bestaan bepaalde regimes, die het niet nauw nemen met mensenrechten en regelrechte dictaturen zijn, zijn geen geen partij voor democratische landen om mee aan tafel te zitten, tenminste niet op een dergelijke conferentie. Dat kan enkel betekenen dat de eigen waarden worden aangetast in een slotverklaring die naar een compromis zoekt waar er geen te zoeken valt.

[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2009/04/md.mp3]

Daarmee staat haar mening haaks op het standpunt van Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken die van oordeel is dat België er goed aan doet om wel deel te nemen. Doornaert ziet andere mogelijkheden en vindt dat die benut kunnen worden zonder dat er kan gemorreld worden aan onze moeizaam verworven waarden en vrijheden als scheiding tussen staat en godsdienst, vrijheid van meningsuiting en persoonlijke gewetensvrijheid.