Morgen in Antwerpen: herdenkingsplechtigheid Joods Forum Belgiëlei

foto herdenking 2008
foto herdenking 2008

Morgen, 7 mei,  gaat  in Antwerpen de herdenkingsplechtigheid aan het Monument door,  een jaarlijks terugkerend  initiatief georganiseerd door  het  Forum der Joodse Organisaties. De ceremonie gaat door aan het “Monument voor de Gedeporteerde Antwerpse Burgers” op de hoek van de Belgiëlei en de Mercatorstraat. Er zijn toespraken door de heer Louis-Philippe Arnhem vreemdelingenzaken, logistiek en archief, de heer Philippe Heylen Schepen van Cultuur  Antwerpen, de heer Frank Vandenbroucke Vlaams Minister van Onderwijs en de heer Marino Keulen Vlaams Minister van Inburgering. Het is ook een gelegenheid waarbij telkens 6 symbolische kaarsen worden aangestoken door hoogwaardigheidsbekleders gevolgd door het zingen van ‘Keil Malei Rahamim’ door de oppervoorzanger.

Deze dag staat in het teken van de overwinning van de democratie en een herdenking van de door nazi-Duitsland gepleegde genocide. Aan de plechtigheid neemt dit jaar ook een scholierenafvaardiging deel. De plechtigheid start om 18.00 uur stipt op de hoek van de Belgiëlei en de Mercatorstraat.