64% van de Turken wil geen Joodse buurman

TURKEY-POLITICS-VOTE-DEMONSTRATION
Demonstratie van Turkse voorstanders van de seculiere staat dragen afbeeldingen van de "vader des vaderlands" Ataturk

Een Turkse krant publiceerde vorige zondag een studie die ondermeer zegt dat 64% van de Turken geen Joodse buurman wil. Dezelfde studie concludeert dat  Turken in het algemeen weinig begrip opbrengen voor andere levensstijlen: drie van elke vier ondervraagden wilde ook niet langs een atheïst of iemand die alcohol drinkt wonen.

De Bahcesehir Universiteit in Istanbul peilde met dit onderzoek naar radicalisme en extremisme in Turkije. De resultaten die in de Sunday Milliyet verschenen toonden aan dat 52% geen christenen als buur wil, 67% wenst niet langs een ongetrouwd koppel te wonen en 43% wil geen Amerikaanse buren.

“Religieus extremisme en nationalisme zijn de laatste tien jaar op hetzelfde niveau gebleven maar anti-Israëlische  gevoelens nemen toe” zeiYilmaz Esmer, een professor politieke wetenschappen aan de Bahcesehir universiteit die de leiding had van dit onderzoek. Israël is in Turkijë het meest onpopulaire land gevolgd door Armenië en de Verenigde Staten. Volgens het rapport wordt Israël verantwoordelijk geacht voor de meeste problemen in de wereld gevolgd door de VS en de EU op de tweede en de derde plaats.

Een meerderheid van de Turken steunt de plannen van hun overheid om toe te treden tot de Europese Unie maar vindt dat de EU vooroordelen heeft omdat Turkije een moslimnatie is. Vijfenzeventig procent is van oordeel dat de EU poogt om in  Turkije verdeeldheld te zaaien en 81% denkt dat de unie de bedoeling heeft om het Christendom in Turkije te versrpeiden. Niettegenstaande deze mening wil, volgens het onderzoek, toch 57% dat Turkije het volledige lidmaatschap van de Europese Unie krijgt.

Prof. Esmer zei:”Een meerderheid van de Turken wil toetreding tot de EU maar heeft ernsitige twijfels over de intententies van de EU ten aanzien van Turkij. Turkije is al meer dan tien jaar kandidaat voor het lidmaatschap maar heeft nog maar één van de 35 hoofdstukken uit de aanvaardingsprocedure gerealiseerd. Tweeënzestig procent van de ondervraagden gaven te kennen dat godsdienst het belangrijkste is in hun leven, gevolgd door 17% voorstanders van een secularisatie. Democratisering was voor 15% van de deelnemers een topprioriteit, nog een aantal kleinere percentages vonden etnische identiteit en economisch voordeel het belangrijkst. Volgens Esmer blijft godsdienst en secularisme de hoofdbekommernis van de Turken. “Achtien procent van de deelnemers aan het onderzoek gaven aan dat ze gediscrimeerd worden, dat is het hoogste cijfer in gans Europa” aldus de onderzoeker. Toch blijven de meesten ondervraagden ervan overtuigd dat godsdienst en etnische diversiteit het leven kunnen verrijken en niet een bedreiging zijn voor de nationale eenheid.

Advertentie

De studie is gebaseerd op interviews met 1.715 mensen in 34 steden, deze  interviews vonden plaats tussen 12 april en 3 mei.