Analyse Netanyahoe – laatste zin uit het artikel

In de jongste editie van Joods Actueel maakt hoofdredacteur Michael Freilich een analyse over de situatie van premier Netanyahu. Door een foutje bij de opmaak zijn de laatste twee zinnen weggevallen op pagina 30. We brengen daarom hier de laatste paragraaf inclusief de weggevallen zinnen:

Sharon die als oppositieleider tegen elke concessie ageerde was als premier warempel de pleitbezorger geworden van de tweestatenoplossing. Toen hem gevraagd werd hoe het kwam dat zijn standpunten zo drastisch veranderd waren antwoordde hij: “Als je in de stoel van premier zit en je overziet alles, alleen dan wordt het grote plaatje duidelijk”. Ook Olmert heeft deze ‘openbaring’ meegemaakt. Nu nog wachten of het Bibi ook lukt…