Aartsbisschop André Léonard te gast in synagoge van Brussel

De opvolger van Kardinaal Danneels in ons land is de omstreden Namense aartsbisschop André Léonard. Hij staat bekend om zijn conservatieve standpunten over o.a. stamcelonderzoek, de rol van de vrouw en homoseksualiteit. In Joodse kringen kijkt men met argusogen naar de eerste weken van de nieuwe primaat van ons land. Joods Actueel stelde enkele vragen aan de woordvoerder van de katholieke kerk: “Leonard wil de goede relaties tussen Joden en christenen graag bestendigen in de lijn van zijn voorganger. Bijzonder detail, toen de aartsbisschop de uitnodiging ontving om op bezoek te gaan in de synagoge te Brussel, hij daarvoor onverwijld een erg belangrijke geplande vergadering afzegde”.

De woordvoerder bevestigt dat Leonard vanzelfsprekend achter Vaticanum II staat en zegt dat dit binnen de Rooms Katholieke Kerk ook geen onderwerp van debat uitmaakt. “In zijn relatie met niet-katholieken hecht hij in de eerste plaats belang aan de verhouding met de Joden die hij zoals Paus Johannes Paulus II als oudere broeders beschouwt. Op maatschappelijk vlak stemmen de opinies van rabbijn Guigui en de nieuwe aartsbisschop trouwens ook overeen (zoals bleek uit een gezamenlijk gesprek op de RTBF, nvdr.) over ethische, sociale, politieke en culturele kwesties”. Het verschil met Danneels, aldus de perschef is eerder een stijlverschil en zeker niet inhoudelijk, “dat is een perceptie die onterecht door sommige media in het leven geroepen werd”.

Zoals vermeld, woonde aartsbisschop Léonard de herdenkingsdienst bij in de Grote Synagoge van Brussel. Hij deed dat op uitnodiging van Philippe Markiewicz, voorzitter van de Israëlitische gemeenschap aldaar en opperrabbijn Albert Guigui. Voorzitter Markiewicz zei in een reactie aan Joods Actueel dat hij opgetogen was met het bezoek van monseigneur André-Joseph Léonard. “Dat hij op onze uitnodiging ingaat amper twee weken na zijn benoeming is zondermeer een bijzonder hoopvol signaal en toont op zijn minst zijn open geest en bereidheid om, zoals zijn voorganger kardinaal Danneels, hartelijke relaties met de Belgische Joden aan te knopen”. Ook baron Julien Klener, voorzitter van het Joods Consistorie, deelt deze mening en spreekt over een bijzonder goedwillend gebaar vanwege de aartsbisschop die daarmee volgens hem een uitstekende startpositie inneemt voor de uitbouw van de Joods-christelijke betrekkingen in ons land.