Antwerpse bisschop Bonny bezoekt synagoge

Zoals eerder in Joods Actueel bericht, bracht de nieuwe bisschop van Antwerpen, monseigneur Bonny, een bezoek aan de synagoge aan de Bouwmeesterstraat. Hij ontmoette o.a. opperrabbijn Lieberman en hooggeplaatste leden van de Joodse gemeenschap. Prof. Julien Klener van het Joods consistorie gaf een korte toespraak waaronder volgende passages: “De negatieve houding tegenover het judaïsme tijdens vele eeuwen had overdadig bijgeragen tot de extreme gruweluitwassen van het anti-Joods sentiment en het antisemitisme. Na WO II begon de inkeer en dankzij de jarenlange noeste inzet van velen is in de joods-christelijke samenspraak, G’d zij dank, echt positieve vooruitgang geboekt. Doch onaangename voorvallen, hier, bv. een negationistische prelaat; daar, historisch-morele vragen rond heiligverklaringen, dreigen echter het nog steeds broze verworvene te schaden, amper geheelde wonden open te rijten en kardinale twijfels op te roepen. Blijvende waakzaamheid is dus de opdracht, vooral in nare, vileine tijden waarin sluimerende vooroordelen maar al te dikwijls tekenen van brutaal ontwaken vertonen, met alle nefast-funeste gevolgen van dien. Moge echter, tegen mijn pessimisme in, de hoopgerichte messiaanse wensdroom niet allen zijn bezielende kracht behouden, maar ook de impuls blijven achter ons samenzijn en moge dus, zoals voor Mgr. Bonny en ikzelf, de hierbij horende leuze zijn : geen torens, maar bruggen”.