Nieuwe locatie voor contactgroep joods-christelijke betrekkingen

De Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen  (de ACJCB) is al jaren aanwezig in Antwerpen om de afstand tussen katholieke, protestantse en joodse mensen in de stad wat kleiner te maken.  De ACJCB heeft het adres in de Sint-Jacobsmarkt verlaten en heeft haar bibliotheek overgebracht naar het Theologisch en Pastoraal Centrum , Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.

U vindt de collectie bij het binnenkomen links bij de afdeling van de lopende tijdschriften. Zij zal zich blijven specialiseren in de uitgaven rond de verhouding van het christendom en het jodendom, en dat zijn er de laatste tijd nogal wat. Daarbij horen ook boeken rond het antisemitisme.

U kan nu gebruik maken van de faciliteiten van het TPC – bredere openingsuren : maandag, dinsdag en donderdag: 9.30 -12.30 uur; woensdag: 14-19 uur (!); zaterdag: 12-14u (gesloten tijdens de schoolvakanties) tel: 03 287 35 63 (TPC).  Er zal daar geen permanentie van de ACJCB meer zal zijn.

Voor een gesprek, voor een begeleiding van een eindwerk of voor documentatie kan altijd worden afgesproken in de bibliotheek. De service via het mailadres en telefoon blijft. We blijven verder met een werkgroep de actualiteit van de joods-christelijke relaties volgen en daarvan verslag uitbrengen, materiaal aanreiken via het Berichtenblad en via de Mailkrant. We overwegen nieuwe initiatieven. Meer op  www.acjcb.be.

Advertentie

Missie

De Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen wil ruimte bieden aan joden en niet-joden om elkaar in wederzijds respect te ontmoeten. Deze ontmoeting wil een zo ruim mogelijke uitnodiging zijn om elkaar te leren kennen en waarderen tegen de godsdienstige, historische en culturele achtergronden. Deze kennis wordt dan de basis om heel wat misverstanden en vooroordelen uit de weg te ruimen. Tegelijkertijd wordt de kans geboden om in een spreken heen en weer de kracht te vinden om het eigen aanvoelen scherper onder woorden te brengen. Dit wederzijds respect houdt een engagement in ten opzichte van elkaar, en als zodanig meent de Antwerpse Contactgroep voor velen een stimulans te zijn.