Lezersbrief kritiek op aartsbisschop Léonard

Bisschop van Antwerpen Bonny in gesprek met opperrabbijn Lieberman

Naar aanleiding van een artikel vandaag in De Standaard en Het Nieuwsblad kregen wij enkele lezersreacties. De Antwerpse bisschop Bonny woonde dit weekeinde namelijk een sabbatdienst bij in Antwerpen.

UIT HET ARTIKEL IN DE STANDAARD:
“Michael Freilich, hoofdredacteur van het maandblad Joods Actueel, vindt de aanwezigheid van bisschop Johan Bonny op een sabbatgebedsdienst een positief signaal. ‘Hij weet bruggen te bouwen tussen de verschillende religies. In tegenstelling tot aartsbisschop André-Mutien Leonard, die tot nog toe een desastreus brokkenparcours aflegde.’

Reactie op artikel

Aan dhr. Michael Freilich,  hoofdredacteur Joods Actueel
Geachte heer hoofdredacteur,

Mag ik  hopen dat De Standaard u verkeerd heeft geciteerd? Het lijkt me ongehoord dat u in het kader van een interreligieuze ontmoeting, het hoofd van de katholiek kerk in ons land schoffeert.

Mag ik hopen dat u deze uitspraken maakt in uw rol als mediaman en niet als vertegenwoordiger van uw geloofsgemeenschap? U loopt inderdaad mooi in de pas van de pers, die geen aanleiding onbenut laat om de kerk in een slecht daglicht te stellen en verdeeldheid binnen de kerk te voeden.

Advertentie

Uw uitspraak is offensief tegenover de aartsbisschop en tegelijk genant voor onze Antwerpse bisschop.

Met vriendelijke groeten,
priester Paul Becue, Harelbeke
Vic  Mortelmans, Antwerpen

Reactie van onze hoofdredacteur

Geachte heren Mortelmans, Becue

Bedankt voor uw bericht.

Vooreerst wil ik nogmaals benadrukken dat ik hoegenaamd geen vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in ons land pretendeer te zijn. Als ik in de pers aan bod kom is dat als journalist en zijn mijn uitspraken en/of commentaren vanuit  die hoedanigheid te verstaan.

Om terug te komen op het artikel, daarin stel ik met blijdschap vast dat de stappen van dhr. Bonny uitzonderlijk zijn en een diepe betekenis hebben voor de joods-christelijke relaties (spijtig dat u over deze reactie van mij niets positief weet te zeggen in uw email).

En wat betreft mijn commentaar over aartsbisschop Léonard gaat het hier louter om een vaststelling en geen eigen opinie. Het is voor iedereen duidelijk dat het parcours van de aartsbisschop niet zonder horten of stoten is verlopen. Kritiek kwam er van nagenoeg alle politieke partijen, in lezersbrieven, van zijn voormalig woordvoerder tot zelfs in de opiniestukken van katholieke weekbladen toe (Tertio, Kerk en Leven). Maar nogmaals, dit is geen opinie, slechts een vaststelling.

Advertentie

Daarom ook mijn reactie aan de journaliste als volgt: na zoveel negatief nieuws over de hoge geestelijken in de kerk – voornamelijk dus de  artikels rond de aartsbisschop, is het verheugend als er ééns positief nieuws te rapen valt. Hopelijk zult u mij daar dan ook in bijtreden.

Met dank

Michael Freilich
Hoofdredacteur