Joods bezoek bij aartsbisschop Léonard

Joël Rubinfeld (links), Mgr. Léonard en Alexander Zanzer (rechts)
Joël Rubinfeld (links), Mgr. Léonard en Alexander Zanzer (rechts)

Vrijdag 24 augustus kreeg monseigneur André Léonard Joods bezoek over de vloer in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen. De kerkvorst had die dag een onderhoud met Alexander Zanzer, als vertegenwoordiger van de European Jewish Union en met Joël Rubinfeld, medevoorzitter van het European Jewish Parlement. Beide heren namen gezamenlijk het initiatief voor deze ontmoeting. Eén van gespreksonderwerpen betrof het belang van het gemeenschappelijke Joods-christelijke erfgoed in Europa.

Alex Zanzer: “Mgr. Léonard merkte de gelijkenis op met de moeilijkheden die tal van christenen ondervinden in landen waar ook Joden in de verdrukking komen en zei dat het voor veel christenen al lang geen evidentie meer was om in alle vrijheid naar de kerk te kunnen gaan”.

Joël Rubinfeld (EJP) liet weten dat hij groot belang hecht aan deze bijeenkomst: “Het versterkt de gemeenschappelijke band. Ik ontmoet tal van religieuze leiders maar in gesprek gaan met de primaat van België is toch nog iets anders”.