Radio1 gesprek met historicus Rudi Van Doorslaer over aandeel Brussel in Jodendeportaties

Dit weekend heeft Brussel de betrokkenheid bij de deportatie van Joden van het toenmalige stadsbestuur erkend. Tijdens WOII werkte de stad mee aan de opmaak van een jodenregister.

Zo’n 37% van de Brusselse joden werd gedeporteerd, tegenover 66% in Antwerpen. De stad vraagt nu een historisch onderzoek. Radio1 besteedde vandaag, zeventig jaar na de razzia op de Brusselse Joden, aandacht aan de toenmalige gebeurtenissen in een gesprek met Rudi Van Doorslaer.

Historicus Rudi Van Doorslaer is de directeur van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma/Ceges) de federale onderzoeksinstelling die in opdracht van de Belgische Senaat de houding van de Belgische autoriteiten en instellingen tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzocht en daarover het rapport “Gewillig België” publiceerde waaruit zoals de titel doet vermoeden de verregaande bereidheid van tal van Belgische overheden aan de uitvoering van de naziplannen om de Joden uit te roeien werd aangetoond.

De uitzending kan u hier beluisteren.