Nederlandse dominee knoeide met vertaling Kairosdocument

Het Kariosdocument, een oproep vanwege de Palestijnse christenen is inmiddels berucht om zijn eenzijdige standpunten met betrekking tot het Midden-Oostenconflict.

Thans komt het document opnieuw in de belangstelling na de vaststelling dat een aantal pro-Palestijnse figuren ijverig met de vertaling geknoeid hebben. Dat staat te lezen in een artikel van het Nederlandse dagblad Trouw die het originele document vergeleek met de vertaling die in Nederland en in België verspreid werden. Onder de kop “Kairosdocument aangedikt” meldt de krant dat de Nederlandse vertaling vooral afwijkt van het Arabische origineel als het gaat over de vraag naar economische strafmaatregelen tegen Israël. Trouw vermeldt dat het document door vele handen ging die eraan “sleutelden”. Een van hen dominee Meindert Dijkstra, die banden onderdhoudt met het theologische instituut Sabeel werd geconfronteerd met het knoeiwerk en gaf tegen Trouw toe: “Wij zijn mischien iets te enthousiast geweest en te betrokken”.

Vooral deze zin zou niet waarheidsgetrouw zijn: “dit document roept kerken, overheden, individuen en de internationale gemeenschap op om een systeem van economische sancties en boycot van Israël in te stellen”.

De Nederlandse rabbijn Evers noemde het document eerder al verwerpelijk: “Een oproep tot een boycot van Israëlische producten vind ik ronduit verwerpelijk. Het roept associaties op met een duister Duits verleden. Dat is geen goede zaak voor de kerken. Ik voel het als een slag in het gezicht van het Joodse volk om dit document vandaag in de Domkerk te aanvaarden – al dan niet onder het voorbehoud dat nog bezien moet worden of de Nederlandse kerken akkoord gaan met de inhoud.”

Het Simon Wiesenthalcentrum laat geen twijfel bestaan over het karakter van de Kairosverklaring en noemt het document en de oproep van de Palestijnse christenen een handleiding voor de vernietiging van Israël. In een brief aan de PKN (Protestantse Kerk Nederland) die van bij aanvang een dubieuze houding aannam liet het centrum weten: “U kunt stellen het niet eens te zijn met delen van het document. Maar door u te voegen bij de voorvechters ervan, steunt u een beweging die de overleving van Israël niet op het oog heeft. Het Kairosdocument is het beleidsplan van diegenen die het bestaansrecht van de staat Israël volledig ontkennen.”

Advertentie

De Belgische bisschoppenconferentie en nadien ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny legden een verklaring af over het contraproductieve karakter van een Israëlboycot en de antisemitische invloed die  een dergelijke oproep kan teweeg brengen.