Nieuwe voorzitter en directiecomité voor het CCOJB

De Franstalige koepel van Joodse verenigingen, het CCOJB, stelt in een persbericht de nieuwe voorzitter en directiecomité voor.

Na de verkiezing van Professor Maurice Sosnowski tot nieuwe voorzitter van het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB), heeft de Raad van Bestuur op 22 maart jongstleden de leden van het Directiecomité verkozen voor een mandaat van twee jaar.

Het Comité is vandaag samengesteld uit twaalf personen waaronder ex-voorzitter Joël Rubinfeld die er een jaar in zal zetelen.  De nieuwe voorzitter in functie, Professor Maurice Sosnowski, heeft de fakkel van deze nationale organisatie overgenomen en preciseert : « Ik wens, met de steun van de leden van het Directiecomité, bij te dragen tot het aanknopen van stabiele en harmonieuze betrekkingen met de politieke partijen, het verenigingsleven, de academische wereld alsook de pers, teneinde een beter begrip tot stand te brengen voor de Joodse Gemeenschap van België en haar link met de Staat Israël, de enige democratie in het Midden-oosten.  Zodoende wensen wij ten strijde te trekken tegen de heersende anti-joodse stroming, vermoedelijk het gevolg van de import van het Midden-Oosten conflict in ons land, zonder trouwens te vergeten dat bij de recente stadsonlusten en uitbarstingen van geweld, een synagoge speciaal geviseerd werd. »

Maurice Sosnowski, de nieuwe voorzitter van het CCOJB

De personen verkozen in het Directiecomité werden door verschillende organisaties (VZW’s, leden van het CCOJB) voorgesteld.  Eénmaal verkozen echter werken de leden van het DC voor het gemeenschappelijk belang van het CCOJB en handelen niet meer in naam van hun organisatie.

Leden van het nieuwe Directiecomité:

Advertentie

Maurice Sosnowski : Dr Sosnowski, nieuwe voorzitter van het CCOJB, tevens voorzitter van de Wybran Stichting, is Professor aan de Faculteit Geneeskunde van de ‘Université Libre de Bruxelles’, waar hij de functies uitoefent van chef van de Dienst Anestesie en Reanimatie aan de Hospitalen Saint-Pierre en Bordet te Brussel.  Hij is houder van een  Master in Management, zetelt ook in het bureau van deze faculteit.

Dan Levy : Secretaris-Generaal van het CCOJB.  Vestigde zich in Brussel om er universitaire studies in de stad van zijn grootouders aan te vatten.  Dan Levy, 20 jaar, studeert Politieke Wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles, is lid van de Vereniging van Joodse Studenten van België.  Heeft de meeste stemmen binnengebracht bij deze verkiezingen.

Henri Benkoski:

Licentiaat Rechten aan de ULB.  Voormalig advocaat, Zaakgelastigde van het Bureau voor Internationale Betrekkingen en bij de Minister van Cultuur en Audiovisuele Media.  Expert bij de internationale instellingen voor de Culturele Diversiteit.  Voormalig Instructiesecretaris bij het CSA. Directeur van het Erekabinet van de Minister-president van het Communauté Française Wallonnie Bruxelles.  Ex-eindredacteur en medewerker aan meerdere pers-organismen.  Stichter van Radio Judaïca.  Was gedurende meerdere “legislaturen” lid van het Directiecomité van het CCOJB.  Uittredend Vice-voorzitter, voortaan 1er Vice-voorzitter van het CCOJB.

Charlotte Gutman-Fischgrund : Vice-voorzitster van het CCOJB, sinds 2006 ook voorzitster van ORT Belgium.  Vice-voorzitster van het Cercle Ben Gourion/Contact J/Radio Judaïca (2001-2003).  Gedurende meer dan 30 jaar aktief in de Joodse Gemeenschap. Van opleiding is ze journaliste/publiciste, in 1991 stichter van CGP Europe, een Public Relations bedrijf.  « Uitermate bezorgd om het vertekend beeld van Israël en de Israëliërs, wens ik bij te dragen tot het dichten van de kloof die er bestaat tussen de realiteit en het beeld/perceptie van dit land in Europa ».

Henri Gutman : Vice Voorzitter van het CCOJB (+2001 à 2007), heeft gedurende 40 jaar verschillende officiële functies bekleed binnen de Joodse Gemeenschap, met name als lid van het Directiecomité (1990-2007), is ook  Vice-voorzitter van het ‘Centre Communautaire Laïc Juif’ (CCLJ), Administrateur en lid van het Bureau voor de Stichting van het Belgische Jodendom, en Administrateur du Joods Muzeum van België. Economist (ULB, Insead, Solvay-Cepac), Professor in de Marketing : HEC – Université van Luik, Solvay – ULB.  Consultant in Marketing Strategie en Management, alsook coach – opleider van bedrijfskaders.

Advertentie

Elie Vulfs : Schatbewaarder van het CCOJB, 57 jaar, studies in Toegepaste Economische Wetenschappen (UCL) ; Vennootschapsbeheerder (Informaticadiensten) ; Ex-voorzitter, en huidig vicevoorzitter van de Liberale Israëlitische Gemeenschap van België – Beth-Hillel Synagoge.

Joel Rubinfeld : 41 jaar, gegradueerd in Marketing & Communication, Directeur van een Communicatiebedrijf (1992-2005), Secretaris-Generaal van de Belgisch-Israëlische Vrienden (2002-2004), Voorzitter van het Atlantis Institute (2003-…), Voorzitter van het CCOJB (2007-2010), Vice-voorzitter van het Europees Joods Congres (2009). 

Stephane Wajskop : 48 jaar, jurist, diploma aan de Université Libre de Bruxelles en New York University.  Vennootschapsbeheerder.  Sinds 2002 Schatbewaarder van het CCLJ.

Patricia Teitelbaum : 50 jaar, Licentiaat Politieke Wetenschappen – Internationale Betrekkingen, Bedrijfsleider, sinds 2006 bestuurder van het Maïmonides Atheneum.

Diane Culer-Grosman : 54 jaar.  Licentiaat Rechten en bijzondere Licentie zee- en luchtvaartrecht aan de Université Libre de Bruxelles – Ere-advocaat.  Van 1999 tot 2005 voorzitster van de Beth Aviv School.  Sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.  Sinds 2006 Vice-voorzitster en nadien Voorzitster van het Cercle Ben Gourion-Radio Judaïca.

Guy Wolf : 53 jaar, Advocaat en Voorzitter van de Joodse Culturele Kring van Luik.

Marc Weisser : 60 jaar, Zaakvoerder, Voorzitter van het Joods Cultureel Huis.

Over het CCOJB

Het Coordinatiecomité van de Joodse Organisaties van België is een VZW opgericht in 1970.  Vandaag groepeert het CCOJB 39 verschillende organisaties die alle ijveren voor het welzijn van de Joodse Gemeenschappen in België en het Buitenland.

Lijst van verenigingen aangesloten bij het CCOJB :

Belgische Vrienden van de Magen David Adom + Belgische Vrienden van Yad Vashem + Ganenou Atheneum + Maïmonides Atheneum + B’nai B’rith Brussel + Brith Irgounim Hahaloutsim + Centre Communautaire Laïc Juif + Cercle Ben Gourion + C.I.D. + Israëlitische Gemeenschap van Charleroi + Israëlitische Gemeenschap van Luik + Israëlitische Gemeenschap van Waterloo en Waals-Brabant + Liberale Israëlitische Gemeenschap van België + Sefardische Gemeenschap van Brussel + Joodse Vrouwenraad van België + Unie van Joodse Oud-Verzetslieden van België + Beth Aviv School + WIZO Federatie België-Luxemburg + Stichting Nationaal Gedenkteken aan de Joodse Martelaren van België + Joodse Cultuurkring van Luik + Fraternelle Alpha Omega + Joodse Gemeenschap Gent + Het Ondergedoken Kind + Los Muestros + Maccabi Brussel + Joods Cultuurhuis + Rusthuis Heureux Séjour + Socialistische Zionistische Beweging Avoda van België + Na’amat België + ORT Belgium + Radio Judaica + Joodse Sociale Dienst + Vereniging van Joodse Oud-Studenten van België + Vereniging van Joodse ex-Verzetsleden van België + Vereniging van Joodse Gedeporteerden van België + Zonen en Dochters van de Deportatie + Vereniging van Joodse Studenten van België + Vereniging van Algemene Zionisten van België + Vereniging voor een Levend Zionisme.