Centrum voegt zich bij klacht CD&V en FJO

Jozef De Witte, directeur van het Centrum Gelijke Kansen heeft tegen Joods Actueel gezegd dat zijn organisatie zich zal bijvoegen aan de klacht voor negationisme van het Joods forum en de CD&V tegen Marleen Govaerts.

“Het is nu aan de rechter om te oordelen”, aldus De Witte die ook de gelegenheid nam om een statement van mevrouw Govaerts in deze zaak recht te zetten.

In Het Belang van Limburg zei Govaerts: “Ik heb me zelf geïnformeerd bij het Centrum voor Racisme, en die raden me aan om naar de politie te stappen en daar klacht in te dienen wegens ‘openbare vernedering’, dat ga ik dan ook doen.” De Witte: Wat we gezegd hebben is dat indien zij zich beledigd en belasterd voelt, ze bij de politie maar een klacht moest neerleggern voor laster en eerroof, en dat ze bij ons aan het foute adres washiervoor.

CD&V legt klacht neer bij Centrum van Gelijke Kansen tegen Marleen Govaerts

Jos Lacroix, de woordvoerder van Veerle Heeren in Sint-Truiden bevestigde tegen Joods Actueel dat de partij een klacht gaat indienen tegen Marleen Govaerts.
Heeren is Vlaams Volksvertegenwoordiger en CD&V-fractieleider in Sint-Truiden.

Advertentie

Hieronder het persbericht van CD&V:

CD&V Sint-Truiden reageert bij monde van fractieleider Veerle Heeren verontwaardigd op de uitspraken van Marleen Govaerts tijdens de voorbije gemeenteraadszitting in Sint-Truiden. “Met uitspraken die op het randje van negationisme balanceren is het voor ons duidelijk: nooit ofte nooit zullen we samenwerken met extreemrechts”, reageerde Veerle Heeren woedend richting Govaerts.

“In Auschwitz is er niks te zien. Ik ben er ook met mijn kinderen geweest en ik noch zij waren getroffen door deze plek. Een oude legerkazerne en een barak maken op mij geen indruk, en bijgevolg moeten we reizen naar dat concentratiekamp niet sponsoren”, vond Govaerts. Ze zegde dit naar aanleiding van een voorstel van CD&V-schepen Bert Stippelmans om, via een wedstrijd, Sint-Truidense scholen aan te zetten te werken rond de problematiek van racisme en volkerenmoord. De prijs voor deze essaywedstrijd was een bezoek aan Auschwitz voor de ganse klas.

“Dat Govaerts niet akkoord kan gaan met dit voorstel is haar politiek recht. Maar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad beweren dat “er in Auschwitz niks te zien is”, en dat “Stalin een grotere moordenaar was dan Hitler” of “dat zij noch haar kinderen enige emotie voelden bij een bezoek aan Auschwitz” is er ver over. Wie dacht dat dit gedachtegoed tot het collectieve verleden behoorde zodat we eindelijk een kruis zouden kunnen maken over alle polemiek rond de collaboratie kreeg bij deze een kaakslag van jewelste. Een zaak is voor ons nu nog duidelijker dan ooit tevoren: nooit ofte nooit zullen we samenwerken met partijen die dergelijke extreemrechtse ideeën aankleven”, zegt Veerle Heeren.

Volgens schepen Stippelmans zullen we als stad blijven ijveren om de gruwel van de Tweede Wereldoorlog maar ook de gruwel van de oorlogen van vandaag overal ter wereld onder de aandacht van de jongeren te brengen. “Niet omdat het interessant zou zijn, maar omdat we het noodzakelijk vinden dat onze jeugd zich bewust blijft van de gevaren van het extremisme in welke vorm dan ook”, vindt Bert Stippelmans.

“En laat het duidelijk zijn: na een bezoek aan Auschwitz enkele jaren geleden voelde ik mij WEL klein, nietig, breekbaar, emotioneel leeg en totaal gepakt door hetgeen ik er gezien heb en door het verhaal van hetgeen zich daar heeft afgespeeld. We kunnen onze jeugd daar niet genoeg voor waarschuwen en moeten bijgevolg blijven investeren in de informatie van de jongeren. Bovendien zullen we onderzoeken of we geen klacht kunnen neerleggen tegen Govaerts bij het Centrum voor Gelijkheid Kansen en voor Racismebestrijding ”, besluit Veerle Heeren.