Voorzitter Modrikamen (PP) vraagt onmiddellijke stopzetting subsidie Intal

Mischael Modrikamen (Parti Populaire) noemt de taferelen die hij op een youtube-reportage over de anti-Dexiabetoging in Brussel te zien kreeg “buitengewoon verachtelijk”.

Hij bestempelt het gedrag van de linkse activisten waarbij die vermomd als Israëli’ een toast uitbrengen “op het geld” met een glas ‘nep’-bloed als ontleend aan één van de meest geweldadige antisemitische clichés.

“Het is onaanvaardbaar dat de NGO  Intal, de spilorganisatie in deze mascarade, duizenden en duizenden euro’s subsidies blijft ontvangen van Charles Michel, minister van ontwikkelingssamenwerking en dat ondanks herhaalde waarschuwingen omtrent dit onderwerp. Ik vraag dan ook de onmiddellijke stopzetting van deze subsidiëring.”

“Ik wil weten welke acties het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebetrijding onderneemt tegen deze weerzinwekkende vertoning”, aldus de voorzitter van de Parti Populaire die tenslotte uitdrukkelijk vraagt dat zowel Ecolo, Groen! en SP.A als medeorganisatoren van deze manifestatie daarvan zouden  afstand nemen en bovendien dit soort gedrag zonder uitstel dienen te veroordelen.