Olivier Maingain (FDF) en Georges Dallemagne (CDH): onuitstaanbare antisemitische vertoning

De reacties over de gebeuretenissen tijdens de anti-Dexia betoging in Brussel  op woensdag 12 mei blijven onze redactie bereiken.

Olivier Maingain, voorzitter van het FDF,  noemt de manier waarop bepaalde manifestanten zich gedroegen onwaardig en getuigen van een antisemitisme dat ontoelaatbaar  is. “De vrijheid van meningsuiting staat kritiek toe op het politieke beleid van een staat of het beheer van een bankinstelling.Als dit tot doel heeft om haat te spuiten tegenover een volk dan is dat een inbreuk op de vrije meningsuiting. De mengelmoes die van de begrippen “Israël – Jood – Kapitalisme – Bloed’ werd gemaakt  is onuitstaanbaar en onvergefelijk” aldus de FDF-voorzitter.

Volksvertegenwoordiger Georges Dallemagne van het CDH reageert als volgt:”Het staat iedereen vrij om zijn mening kenbaar te maken maar niet om haat en racisme te verkondigen. Maar de antisemitische ontsporingen die vorige woensdag in onze hoofdstad  te zien waren gedurende de betoging naar aanleiding van de aandeelhouders-vergadering van de Dexiabank zijn volkomen onaanvaardbaar” aldus het Franstalige parlementslid, die verder de gebeurtenissen tijdens deze manifestatie als choquerend en schandalig bestempelde.