Persbericht CCOJB, ‘opletten voor antisemitisme’

Brussel, 21 mei 2010 – De Belgische Joodse Gemeenschap, voor haar politieke stellingnamen vertegenwoordigd door het CCOJB (Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België), wenst aan de politici en aan de toekomstige verkozenen in ons federale parlement een dringende oproep tot waakzaamheid te richten.

Ter herinnering: vooreerst bestaat de taak van het CCOJB erin, in het kader van het “correct samenleven”, aan onze landgenoten de waarde, de geschiedenis, de huidige bekommernissen maar ook zijn angsten mede te delen, ook al wenste het CCOJB deze term vóórheen nooit te gebruiken.

Vandaag bedreigt het antisemitisme echter eens te meer de joden, zien we ons jammer genoeg verplicht dit expliciet neer te schrijven.

President Chirac indachtig die erop wees dat eenieder die zich vergrijpt aan een joodse medeburger zich automatisch aan de Republiek vergrijpt, horen de (toekomstige) politieke leiders van ons Koninkrijk zich ervan te vergewissen dat degene die zich aan de joodse gemeenschap vergrijpen zich automatisch aan de hele burgerlijke samenleving vergrijpen.

Advertentie

Het antisemitisme vanwege extreemrechts manifesteert zich terdege, en we onderschatten het zeker niet.  We blijven onverwijld waakzaam hieromtrent.

Gedurende verscheidene jaren is er echter een agressief antisemitisme actief vanuit extreemlinkse hoek.  Dit heeft zich bovendien nooit gestoord aan de strenge politieke, juridische en morele grenzen die er hadden moeten zijn, met name wat betreft het importeren van het Midden-Oosten conflict in ons land, dat onder het mom van kritiek op de Israëlische politiek een dergelijk antisemitisme toelaat en zelfs aanwakkert.

Dit soort antisemitisme bestaat uit een mengeling van stromingen als een delegitimatie van Israël, een banalisatie en zelfs ontkenning van de Holocaust, evenals “traditionele” antisemitische “clichés”, waarvan we dachten dat ze voorgoed verdwenen waren.

Niet later dan deze maand heeft de “Anti-Dexia” betoging het tragische stereotype van de  “Joodse bloeddrinker” in de verf gezet.  Tientallen NGO’s, syndicaten en politieke partijen hadden opgeroepen aan dit evenement deel te nemen.  Sommigen onder hen namen er het woord, met name vertegenwoordigers van de syndicaten CSC en FGTB.  Niemand van de organisatoren of deelnemers bracht op dat moment ook maar eventjes de moed op om het schandaal aan de kaak te stellen, schandaal dat men tot nu toe alleen aan islamitische propaganda en/of media zou toeschrijven.

Niemand heeft blijkbaar lessen getrokken uit de antisemitische ontsporingen van de manifestatie van januari 2009, door de MR veroordeeld op de vóóravond van onze laatste verkiezingen en enkele maanden later ook veroordeeld door de PS, dit alles op initiatief van het CCOJB, dat nochtans een oproep tot rede deed aan alle franstalige democratische partijen.

Hierbij hoort iedereen zich ervan te vergewissen, en dit is wel het allerminste, dat geen enkele jood ooit een religieuze plaats, een kind, een vrouw of een man heeft aangevallen omwille van zijn religie, en dit ook nooit zal doen.

Het CCOJB betreurt dan ook dat alle huidige optochten in de straat tegen de Israëlische politiek op straffeloze wijze dergelijke antisemitische uitspattingen als onontkoombaar uitvloeisel tot gevolg hebben.  Men hoort zich vragen te stellen over het obsessionele en agressieve militantisme in deze materie, dat buiten alle proportie is en zelfs uniek ten overstaan van zoveel andere conflicten, onrechtvaardigheden of toestanden die zich elders in de wereld voordoen.

Advertentie

Het CCOJB is bovendien van mening het instellen van concreet afgebakende grenzen door de politieke en gerechtelijke overheid een preventieve, pedagogische en educatieve waarde zou hebben.

Het CCOJB roept de democratische politieke partijen op zich niet langer te willen lenen tot dergelijke antisemitische uitspattingen, ze te veroordelen, en de passende gerechtelijke vervolgingen in deze te bespoedigen.  Het roept hen op om tevens op dezelfde manier op te treden in het geval van anti-joodse agressie.

Het CCOJB vraagt aan de politieke partijen zich in die zin te engageren bij de volgende regeringsverklaring en erop toe te zien dat de toekomstige Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken deze intenties in daden zouden omzetten,  hierbij het principe van de nultolerantie ten overstaan van het antisemitisme indachtig te blijven en toe te passen.

Het antisemitisme is niet zoiets als een ‘opinie’, het is een delict.  Het kan uitgroeien tot een misdaad van formaat, zoals we dat jammer genoeg in het verleden hebben moeten meemaken.

Het CCOJB zou dan ook graag ten gepasten tijde ontvangen worden door de formateur van onze volgende regering.

Maurice Sosnowski

Voorzitter