Israël stelt onderzoekscommissie op na flottielje incident

Het Israëlische kabinet keurde vandaag 14 juni 2010 de oprichting goed van een speciale onafhankelijke commissie ter onderzoek van de acties ondernomen door de Staat Israël op 31 mei 2010 die als doel had de doorvaart van de vloot met bestemming van Gaza te beletten.

Deze commissie wordt voorgezeten door oud-rechter van het Hooggerechtshof Jacob Turkel, aangevuld door professor internationaal recht Prof. Shabtai Tosen, winnaar van de Israëlische Prijs voor Jurisprudentie en winnaar van de Prijs Internationaal Recht van Den Haag, en oud voorzitter van Technion, oud Majoor-Generaal Amos Horev.

Ook zullen twee buitenlandse observatoren met uitgebreide ervaring in het militair en humanitair recht de commissie aanvullen. De keuze gaat uit naar Nobelprijswinnaar voor de Vrede Lord William David Trimble van Noord-Ierland en internationaal jurist Ken Watkin, oud-Advocaat-Generaal van het Canadese leger.

De commissie moet klaarheid scheppen of de acties die de Staat Israël ondernam om de doorgang van de vloot naar Gaza te beletten, de doelen van de Staat Israël alsook andere aspecten in het incident in overeenstemming zijn met het internationaal recht. De commissie zal zich op volgende punten toespitsen:

1) Onderzoek naar de veiligheidsoverwegingen die de blokkade van de Gaza-strook motiveerden, alsook haar conformiteit met het internationaal recht;

Advertentie

2) Overeenstemming met het internaitonaal recht van de acties ondernomen door de Israëlische commando’s om de blokkade te handhaven op de bewuste nacht van 31 mei 2010;

3) Onderzoek naar de identiteit en acties van de organisatoren en deelnemers aan de vloot.

De commissie ziet toe op het onderzoek en zijn mechanismen om het legaal karakter ervan te vrijwaren in overeenstemming met het internationaal recht.

De commissie is bevoegd om getuigenissen te vergaren van zowel individuen als van organisaties die de commissie relevant acht. Alle betrokken overheidsinstanties worden geacht volledige medewerking te verlenen aan de commissie zowel op gebied van voorlegging van geschreven documenten als bij het geven van getuigenissen.

De commissie zal ook de mogelijkheid geboden worden rechtstreeks informatie te bekomen van Premier Netanyahu, de minister van defensie, andere betrokken ministers en het opperbevel van het IDF onder vorm van persoonlijke getuigenis.