Repliek aan Jan Roegiers (I). Sam van Rooy

Beste Jan Roegiers,

Omdat het weerleggen van nonsens steeds ‘a hell of a job’ is, heeft u heel wat leeswerk voor de boeg. Hier gaan we dan:

Dat mijn opmerking dat ‘u zeer stilletjes bent bij andere gelegenheden’ u heeft geprikkeld, doet mij plezier. Ik heb immers zopas via e-mail het volgende vernomen van initiatiefnemer Boudewijn Bouckaert: “Ik wou jullie melden dat het Vlaams Parlement op mijn initiatief eenparig een resolutie heeft aangenomen waarbij zij de Vlaamse regering oproept er bij de Iraanse zaakgelastigde op aan te dringen de steniging niet uit te voeren, de doodstraf en zeker de doodstraf voor overspel af te schaffen. Ik heb dit initiatief genomen na het lezen van uw artikel.”

We kunnen daaruit twee zaken onthouden:
1/ Dat de initiatiefnemer Boudewijn Bouckaert is.
2/ Dat het initiatief werd genomen na het lezen van mijn vertaling van het artikel van Yoaz Hendel.

Hoe de resolutie precies tot stand is gekomen en in welke mate uw mede-indiening een gevolg is van uw oprecht verontwaardigheidsgevoel jegens de Iraanse vrouw, dan wel als gevolg van het feit dat ik u door mijn vertaling – zoals de bedoeling was – met de neus op de feiten heb gedrukt, laat ik graag in het midden.

Advertentie

Wat u – volgens wat u in uw mail schrijft – allemaal doet voor holebi’s en verwaarloosde weeskinderen juich ik toe, zoals ik ook uw inzet voor siervisverzamelaars, weggelopen honden, depressieve bejaarden en mensen met één been zou toejuichen. Dat is dan ook uw taak als parlementslid, en is in dezen natuurlijk irrelevant.

Dat u haatmails krijgt heeft niets met Joods Actueel te maken, maar vrees niet, meneer Roegiers: met uw eenzijdige Israëlkritiek hoeft u geen fysiek geweld tegen uw persoon te vrezen; voor mensen die uitgesproken pro-Israël en/of anti-islam zijn, is dat uiteraard enigszins anders.

"voor Roegiers bestaat heel de islamitische wereld uit Gaza en Israël"

Wie via deze link overloopt wat u tot hiertoe in het Vlaams Parlement heeft gedaan, kan enkel concluderen dat behoudens af en toe een uitzondering, u het steeds heeft over Israël en Gaza, en daarbij enkel Israël viseert. Als men uw pedigree bekijkt wat het Midden-Oosten en bij uitbreiding heel de islamitische wereld betreft, dan kan men niet anders dan concluderen dat de islamitische wereld voor u hoofdzakelijk bestaat uit Gaza en meer bepaald uit de ‘misdaden’ van Israël, nota bene het enige land in het Midden-Oosten waar u geen problemen zou ondervinden met uw geaardheid.

In uw voorstel van resolutie inzake de oorlog in Gaza veroordeelt u de raketaanvallen van Hamas, maar u vraagt aan de Vlaamse Regering om geen wapenexportvergunningen uit te reiken met als bestemming Israël. Geen woord over maatregelen met betrekking tot Hamas, de organisatie die in haar handvest de vernietiging van Israël als doel stelt en u onmiddellijk ter dood zou veroordelen vanwege uw geaardheid. U wil dus Israël de wapens ontzeggen om zich te verdedigen tegen een islamitische terroristische organisatie (en bij uitbreiding de hele Arabische wereld), die per definitie geen onderscheid maakt tussen burgers en strijders, en die haar eigen vrouwen en kinderen als levend schild gebruikt.

Verder noemde u de Gaza-oorlog van januari 2009 disproportioneel. Had u dan liever gehad dat Israël – geheel in proportie – telkens één raket lukraak zou terugvuren telkens als Hamas dat deed?

En waarom bleef u stil toen Hamas na de verkiezingsoverwinning Fatah-leden van gebouwen gooide? Toen Hamas vrouwen verbood om met de motorfiets te rijden? Toen Hamas kapperszaken sloot omdat ze haram zijn? De christenen in Gaza, hebben die het werkelijk zo goed? Of de christenen in Turkije? Of de Joden in Iran?

En wat met de koptische christenen in Egypte, die het leven meer dan zuur wordt gemaakt? Of de Ahmadiyya-gemeenschap in Pakistan, waarop de soennieten bomaanslagen plegen?

Advertentie

Als u werkelijk houdt van vrede, vrijheid en democratie, is er werk genoeg voor u in de Arabisch-islamitische wereld. Ondertussen zal Israël zich – als enige lichtpunt in die regio wat beschaving en vooruitgang betreft – moeten handhaven.

Het lijkt mij in uw geval ook geen overbodige luxe dat u eens websites als www.memri.org en www.thereligionofpeace.com raadpleegt.

Man met mes. Foto genomen op de Marmara boot.

Dit tekstje (http://www.janroegiers.be/default2.asp?active_page_id=255) op uw site zegt genoeg over uw intenties: u veroordeelt enkel de zogenaamde ‘aanval’ of ‘raid’ van Israël op een van de schepen van de ‘hulpvloot’, waarbij u de bewijzen negeert van de terroristische banden en genocidale intenties van de netwerken achter heel het flotilla-gebeuren. Duitsland heeft deze week nog de initiatiefnemers, de Turkse mensenrechtenbeweging IHH, als een terroristische organisatie bestempeld.

In uw mail haalt u een resolutie van maar liefst acht jaar geleden (!) aan in verband met de steniging van een Nigeriaanse vrouw. Is er sindsdien niets meer gebeurd in deze paradijselijke oorden, beste Jan? Hoeveel onschuldige vrouwen en homo’s werden er niet terechtgesteld sinds 2002 en juli 2010?

Kijkt u eens nuchter naar alle ‘vredesbetogingen voor Palestina’ in Europa waaraan linkse NGO’s en soms uw partij deelnamen: de verheerlijking van Hamas en Hezbollah was schering en inslag, net zoals de leus ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas.’ Ik kan u in dat verband dit boek aanraden: ‘United in Hate. The left’s Romance with Tyranny and Terror’.

U kwalificeren als ‘vijand van Israël’ is misschien veel gezegd, maar u behoort met uw blinde en disproportionele focus op Israël in elk geval tot de fellowtravellers (cfr. het communisme) van de totalitaire islam die Israël en het Westen kapot wil.

Sam van Rooy

Sam Van Rooy
Sam van Rooy

Sam van Rooy (1985) is industrieel ingenieur, hij werkt momenteel aan nieuw boek: De malaise van het islamdebat in Vlaanderen (Acco, najaar 2010).