Reactie van Jan Roegiers op viserend artikel

Geachte redactie,

In het artikel op jullie website door Yoaz Hendel over de nakende steniging van een Iraanse vrouw van 5 juli ll. – vertaald door Sam van Rooy – stelt deze laatste in een persoonlijke aanvulling: “…terwijl de mensen die bij andere gelegenheden een meester zijn in het stellen van moeilijk vragen, plotseling zeer stilletjes zijn (Vlaams Parlementslid voor de Sp.a Jan Roegiers is zo iemand, SvR).”

Misschien moet de heer Van Rooy eens de moeite doen om na te gaan wat ik zoal doe in het Vlaams parlement ( www.vlaamsparlement.be of www.janroegiers.be). Hij zal dan snel ontdekken dat ik onder andere reeds in 2002 mede-initiatiefnemer was van een resolutie over de ter doodveroordeling door steniging van een Nigeriaanse vrouw ( http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2002-2003/g1441-1.pdf). Of dat ik opkom voor de rechten van holebi’s (http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2006-2007/g1183-1.pdf). Over de schending van de mensenrechten in China heb ik me menigmaal uitgesproken (http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2007-2008/g1721-1.pdf). Of over de situatie van verwaarloosde kinderen in Bulgaarse weeshuizen… Om nog maar te zwijgen van mijn ontelbare initiatieven om wapenexport naar mensenrechtenschendende regimes als in Saoedi-Arabië of Iran te veroordelen en onmogelijk te maken.

De waarheid is dat ik vanuit mijn bescheiden rol als Vlaams parlementslid, al jarenlang opkom voor de naleving van mensenrechten waar ook ter wereld. En dus ook in Israël en bij uitbreiding het hele Midden Oosten. Ik ben dus niet “plotseling zeer stilletjes” geworden als het eens niet over Israël gaat. Maar dat wil men bij JA blijkbaar niet geweten hebben.

Die waarheid past al helemaal niet in de kraam van de heer van Rooy die er met zijn toevoeging duidelijk enkel op uit was mij voor zijn lezerspubliek nog eens te kunnen bestempelen als grote vijand van Israël. Ter info: uw medewerker staat daarin trouwens niet alleen, het aantal scheldmails vanuit Joodse hoek aan het adres van – citaat – “virulent Jodenhater en Hamas-aanhanger Jan Roegiers” is ondertussen nog amper bij te houden.

Advertentie

Misschien had de heer van Rooy ook eens rechtsreeks contact moeten opnemen met mij. Hij had mij dan rechtstreeks kunnen vragen of ik wel echt “stilletjes” was in deze specifieke zaak. Dan had de heer van Rooy uit eerste hand kunnen vernemen dat ik samen met enkele collega parlementsleden een resolutietekst terzake heb ingediend en laten goedkeuren (http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2009-2010/g625-1.pdf). Ik neem aan dat ik er mag op rekenen dat uw lezers over dit initiatief ook alles zullen mogen vernemen.

Ik mag hopen dat bronnen raadplegen en verifiëren geen voorbijgestreefde concepten zijn voor JA of zijn medewerkers. Dat u een bepaald standpunt inneemt is uiteraard uw goed recht, maar objectieve berichtgeving daarbij lijkt mij geen overbodige luxe.

Jan RoegiersJan Roegiers
Vlaams Volksvertegenwoordiger sp.a

Een wederwoord op deze tekst door Sam Van Rooy kunt u hier vinden
De repliek van Guido Joris kunt u hier lezen