“De Joden die Frankrijk domineren”, antisemitisch schotschrift moet uit de handel

De jongste publicatie van de marginale Franse politieke formatie de Parti National Radical (PNR) heeft een schokgolf van reacties teweeg gebracht. In de jongste publicatie die vrij in de handel verkrijgbaar is, pakt het blad groot uit met een artikel en bijhorende namenlijst van Joden die het land zouden domineren. De uitgebreide lijst bevat honderden namen van succesvolle Joodse mensen die actief zijn in het zakenleven, de media, politiek en op de culturele scène.

Download hier het gewraakte document: PRN_juin_2010-1-1

Intussen hebben vijf Franse antiracistische organisaties een onmiddellijk verbod geëist op het verder verspreiden alsook de onmiddellijke terugtrekking van het bewuste nummer 16 van ‘’Le National Radical’’ , op straffe van 1.500 euro boete voor elk nummer dat nog wordt verkocht. Een rechter is op hun eis ingegaan. Voor de marginale organisatie dreigt dit een grote financiele kater op te leveren aangezien het intrekken van een publicatienummer duizenden euro kost.