Weblog Brabosh zet ‘unplugged’ reeks verder

Feest in Jenin

Brabosh.com –
Het artikel “Gaza Unplugged, wat u niet te zien krijgt“, is overal ingeslagen als een bom. Blijkbaar wisten velen niet dat er ook nog een ander Gaza bestaat, een Gaza van luxe, welvaart en geluk.

Zoals kon verwacht worden zijn ook velen bijzonder boos geworden, want positieve beelden brengen van een zogenaamd ‘belegerd, bezet gebied waar mensen op straat sterven van honger’ maar waar integendeel ook luxe en verwenning bestaat en in vele gevallen ‘goed geleefd en geboerd wordt’, dàt beeld kan toch nooit kloppen. Nochtans, dat beeld is wel correct. Die mensen zouden beter een andere bril kopen, 1 waarmee je naar alle kanten kan zien, ook de positieve.

Maar met ook het positieve nieuws te brengen daar krijg je de Joodse staat niet mee kapot en dààr knelt dus het schoentje. Vandaar dat en alleen dààrom is dit soort beeldvorming die ik tracht bij te stellen (of op zijn minst te verruimen) niet welkom. Het doel – de vernietiging van Israël – drijft verder weg met elke Palestijn die het beter krijgt en dat mag ik niet laten zien, dat mag niemand weten. Palestijnen hebben het per definitie allemaal slecht, basta.

Het beeld van het creperende bebloede kind dat geraakt werd door een rubberen kogel, dàt is wat die ngo’s, de VN en de rest van het Kwartet nodig hebben en dat past in Operatie Beschadiging Israël. Palestijntjes die paard rijden, in een reuzerad op de kermis rondtollen en in een vakantiedorp in een olympisch zwembad duiken, passen niet in die strategie van vernietiging en die beelden moeten zo ver mogelijk uit de media worden gehouden. Wat er ook van zij: de beelden bestaan, zij liegen niet. Dat iedereen er maar het zijne/hare van denkt.

In navolging van ‘Gaza Unplugged’, waar ik trouwens de voorbije week opnieuw een aantal onderwepren heb aan toegevoegd, breng ik de volgende weken en maanden een uitgebreide fotosessie en artikelenreeks over hoe het leven is onder de Israëlische bezetting in Judea en Samaria (op de westelijke oever van de Jordaan.) Een soort Westbank Unplugged dus. Hier krijgt u alvast een voorsmaakje in de vorm van twee fotosessies van Palestijnse vakantiedorpen: Haddad Tourism Village in Jenin en Jericho Resort Village in Jericho. Onbekend in het Westen, maar erg populair in de ‘bezette gebieden’. En ah wat, met die ‘bezetting’ valt dat heus wel mee…