Nieuw boek poneert ten onterechte beschuldiging over Koning Boudewijn

Insinuaties over Boudewijn ‘een brug te ver’

Joods Actueel – In de aankondiging van zijn nieuwe boek “Koning Boudewijn, een biografie”, dat eind augustus in de boekhandels verschijnt zegt auteur Thierry Debels te weten dat de koning fouten maakte bij het uitreiken van onderscheidingen.

Enkele pagina’s van het boek werden in een pr-campagne online gepubliceerd, delen daarvan werden al overgenomen door verschillende media. We lezen daarin volgende paragraaf:

“SS’er Hans Schneider, alias Schwerte, werd onder Boudewijn tot ridder in de Orde van de Kroon geslagen. Die erkenning werd hem door Boudewijn zelf overhandigd. Schneider was nochtans medewerker van SS-chef Heinrich Himmler. Honderden mensen stierven door zijn toedoen”.

De onzorgvuldigheid die Debels aan de overleden vorst toeschrijft blijkt na enig onderzoek van Joods Actueel niet waar te zijn. Nog erger de insinuatie dat koning Boudewijn zou geweten hebben dat deze voormalige SS’er een medewerker was van Heinrich Himmler is zeker een brug te ver. Koning Boudewijn overleed in 1993 terwijl pas twee jaar later de waarheid over deze nazi aan het licht kwam.

Advertentie

In 1995 raakte voor het eerst bekend dat de vrouw van Schwerte hem na de oorlog liet dood verklaren en daarna met hem hertrouwde onder de nieuwe naam Hans Schwerte. Met deze nieuwe identiteit wist de oud-SS’er carrière te maken en bracht het zelfs tot rector van de technische universiteit in Rheinland-Westfalen. Het plan was dermate goed opgezet dat niemand minder dan nazi-hunter Simon Wiesenthal verklaarde dat het zeer uitzonderlijk was dat een nazi het tot rector van een universiteit zou schoppen na de oorlog.

De Akense rector werd dus nooit ter verantwoording geroepen voor zijn misdaden en de sluwe zet van het nazikoppel werd pas na de dood van koning Boudewijn opgemerkt, o.a. door Jeffrey Richards, een Amerikaanse academicus, die Dr. Hans Schwerte kon identificeren als Hans-Ernst Schneider na bestudering van het oorlogsarchief in Berlijn.

Toen Schneider in 1995 zijn ware identiteit moest prijsgeven was hij al gepensioneerd en had hij ook een hoge Duitse onderscheiding gekregen voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van het naoorlogse Duitse universitaire onderwijs. Hij kreeg de Duitse Karlsprijs voor zijn samenwerking met universiteiten in België. Nadat  zijn oorlogsverleden openbaar werd dwongen de bevoegde Duitse autoriteiten hem om zijn onderscheiding en zijn titel als professor in te leveren en verloor hij zijn pensioenrechten. Hij stierf, volkomen geruïneerd, in een bejaardenhuis in december 1999.

In een reactie aan Joods Actueel geeft auteur Debels toe dat Boudewijn ter goeder trouw heeft gehandeld en inderdaad niet had kunnen afweten van de geschiedenis. Ondertussen is het boek al gedrukt en zal er mogelijk in een volgende druk een rechtzetting komen.

Auteur: Guido Joris