Boek: Hoe goed is het goede doel?

doelEindelijk een boek dat ons toestaat een scherpe blik te werpen achter de schermen van de vijfde macht in ons land, namelijk de NGO’s. Om het helemaal mooi te maken betreft het hier een werk dat én leesbaar én boeiend werd geschreven. In klare taal wordt uitgelegd wat er allemaal fout loopt met diverse organisaties die zogenaamde goede doelen nastreven. We komen te weten waarom mensen, bewust of onbewust, hun geld weggeven aan zogenaamde ‘liefdadigheidswerken’ die er alles behalve een duidelijke boekhouding op nahouden en die eerder van fondsenwerving dan van’het goede doel’ kaas eten aldus de auteur.

Auteur Thierry Debels haalt verder talrijke voorbeelden aan van NGO’s die met terroristische of maffiose organisaties samenwerken. Verder analyseert het boek verscheidene ontwikkelingsprojecten in de derde wereld die niet alleen hebben gefaald maar op de koop toe de ontwikkeling hebben tegengewerkt. Hij noteert ondermeer dat vele NGO’s door hun correspondenten in de derde wereld worden bedot; voor sommige  projecten wordt vaak meer dan één keer voor het zelfde ‘goede doel’ betaald.

Dit boek is een must voor wie geld geeft of overweegt te geven aan ‘het goede doel’. Volgens de auteur is het belangrijk het boek te lezen om u niet te laten strikken door opzettelijk medelijdenwekkende campagnes die de NGO’s gebruiken bij het o.m. uitvechten van hun eigen concurrentiestrijd. Elke NGO wil namelijk zo veel mogelijk in eigen zak krijgen.

De ondertitel van het boek luidt: “100 € in de collectebus van  11.11.11 levert slechts 1 € in het Zuiden op”. Met behulp van een verstaanbare en gedetailleerde financiële analyse van de jaarrekeningen wordt dit bewezen. Wat tracht de auteur te bereiken? Simpelweg dat de overheid stopt met enorme sommen geld aan de NGO’s door te geven, het geld dat de collectes opbrengen volstaat amper of niet om de basiskosten (lonen, kantoren, snoepreisjes, enz.) van deze organisaties te dekken. De collectes worden meestal verricht door betaalde fundsraisers (personen of organisaties die door middel van commissies worden betaald) en dienen voornamelijk om de NGO’s bij het grote publiek bekend te maken en van de overheid te vragen het gecollecteerde geld te vermenigvuldigen.

Het is ook niet toevallig dat de NGO Vredeseilanden na publicatie van het boek zich bij de Directie voor Ontwikkelingssamenwerking heeft verontschuldigd voor revelaties en wantoestanden die in het boek aan het licht kwamen. In het jongste nummer van de Belgische uitgave van Paris Match wordt de thesis van Thierry Debels bijgetreden door de ex-financiële directeur van de Franstalige CNCD-11.11.11, Souhail Chichah. Dat kan tellen.

Advertentie

Thierry Debels is niet aan zijn proefstuk toe. Zijn vorig boek dat begin 2007 verscheen “De Encyclopedie van Fraude, Zwendel en Bedrog” is ook het lezen waard. In dat boek ontleedt Debels ondermeer de zaak Al Dura en komt tot de conclusie dat dit één van de  grootste mediafraudes van deze eeuw is, ook al blijven de media er doofstom bij.

Recensie door Diophantes

Hoe goed is het goede doel
Auteur Thierry Debels

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts
Paperback. Prijs €18,50
ISBN: 9789077941911