Broederlijk Delen en Fidel Castro delen ongerustheid flotilla-commissie

Brigitte Herremans van Pax Christi

Nu er met instemming van de Israëlische autoriteiten een onafhankelijk onderzoek komt naar de toedracht van de noodlottige gebeurtenissen aan boord van de Marmara is Broederlijk Delen er als de kippen bij om hun website hun  ongerustheid te uiten  omtrent de samenstelling van deze commissie.

“Op 2 augustus maakte de Israëlische regering bekend dat ze het VN-voorstel over een internationaal onderzoek naar de raid op de Gaza Freedom Flotilla aanvaardt. Het is de eerste keer dat Israël meewerkt aan een VN-onderzoek over het Israëlische leger” aldus Brigitte Herremans die in het artikel één dag later haar grote ongerust toont.

Herremans valt namelijk over de samenstelling van deze commissie en schrijft “VN-secretaris Ban Ki Moon stelde voor om een panel op te richten met Geoffrey Palmer, voormalig premier van Nieuw-Zeeland, Alvaro Uribe, uittredend president van Colombia, een Israëlisch en een Turks lid. De keuze voor Uribe is merkwaardig aangezien er veel internationale kritiek is op zijn houding tegenover het internationaal recht.

Hermans steekt met haar uitleg zelfs Fidel Castro de loef af want die liet pas twee weken later weten dat hij de aanstelling van Uribe als vice-president een stommiteit acht.

Uribe, tot enkele weken geleden nog president van Columbia, gold als de grootste bondgenoot van de VS op het zuidelijk continent. Eind 2008 ontvouwde zich een schandaal rond militairen die daklozen hadden vermoord en het deden voorkomen als dat het FARC-leden waren, met de bedoeling sneller promotie te maken. Zeker 1000 mensen zouden het slachtoffer geworden zijn van deze praktijk, en het kostte 3 generaals en 27 officieren hun baan. Het schandaal was een tegenslag voor Uribe. Fidel Castro had in 1960 volgens de Cubaanse hisorici Maria Werlau en Armando Lago al meer dan 102.000 mensen om laten brengen omdat ze niet akkoord gingen met zijn gedachten. In zijn studentijd had Castro naast een revolver ook steeds een beduimeld exemplaar van Mein Kampf bij zich.

Advertentie

Het VN-panel is op 10 augustus van start gegaan en zou midden september zijn eerste bevindingen presenteren. De leden zullen zich buigen over het gebruik van geweld en de vraag of dit vermeden kon worden en of Israël het internationaal recht schond.