Joelle Milquet stuurt brief naar Joods Forum [update met reactie FJO]

Minister van Gelijkheid en Kansen, Joelle Milquet, heeft per brief gereageerd op de kritiek van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) naar aanleiding van de ‘rondetafels van de interculturaliteit’. Tijdens de vijftig congresdagen en de meer dan driehonderd activiteiten werd geen enkele Joodse organisatie uit Vlaanderen uitgenodigd.

Rabbijn Albert Guigui
Milquet schrijft: “Wij hebben een verslagcomité opgezet dat paritair was samengesteld… concreet was de Joodse Gemeenschap in ons land vertegenwoordigd door Opperrabbijn Guigui, verbonden aan het Centraal Israëlitisch Consistorie van België.”
 

De minister geeft toe dat de Joodse vertegenwoordiging louter Franstalig was maar stelt dat de islamgemeenschap dan weer enkel door een Nederlandstalige moslim was vertegenwoordigd, Farid El Machaoud van de Unie der Moskeeën, terwijl de katholieke vertegenwoordiger enkel de Franstalige bisschop van Doornik, monseigneur Guy Harpingy, was.
 
Toch blijkt dit geen volledig juiste weergave van de feiten te zijn. Terwijl het klopt dat er één officiële vertegenwoordiger was per religie, zetelden toch heel wat moslims en katholieken in de verschillende comités en onder hen bevonden zich activisten, professoren en opiniemakers die actief hun religie belijden en wel degelijk uit beide landsdelen kwamen.
 
De minister blijkt zich terdege bewust te zijn van deze faux pas en schreef in haar brief dat het volgend stadium de creatie van een permanente adviesraad interculturaliteit zou zijn. Ze voegde er aan toe: “En het spreekt voor zich dat het FJO bij het opzetten hiervan betrokken zal worden”.

Reactie FJO [update 15 november]
Het Joods Forum bedankte op zijn beurt minister Milquet voor haar snelle reactie. Ze geven toe dat als het debat over religieuze zaken handelt, de aanwezigheid van rabbijn Guigui aan de orde is. “Indien het echter niet om religieuze zaken handelt maar om dialoog, sociaal, cultureel, politiek of andere niet religieuze onderwerpen, zou het logisch zijn dat u vertegenwoordigers van zowel de Franstalige als van de Nederlandstalige gemeenschappen uitnodigt.”

Ondertussen heeft het CCOJB, de Franstalige evenknie van het FJO, een gezamenlijke ontmoeting aangevraagd bij minister Milquet

Genocidewet

Advertentie

Joods Actueel vernam verder dat de joodse vertegenwoordiger, Rrabbijn Albert Guigui, zich vooral bezig hield met de commissie die het ritueel slachten besprak en niet aanwezig was bij de conferentie waarop werd besloten de vermelding naar de Holocaust te schrappen uit de genocidewet. Met andere woorden, deze controversiële voorstellen werden aangenomen door een comité zonder een enkele Joodse aanwezigheid.

Ook andere onderwerpen die de Joodse gemeenschap aanbelangen, zoals het opheffen van subsidies voor scholen waar jongens en meisjes in gescheiden klassen les volgen, werden afgenhandeld zonder de aanwezigheid van een Joodse stem.