sp.a politicus in overtreding met negationismewet en definitie van antisemitisme

De schandelijke statements van sp.a politicus Selahattin Koçak aan P-magazine over de ‘rijke Joden’, en de vergelijking van het Israëlisch beleid met nazi methodes dreigt een juridisch staartje te krijgen. Zie het eerder verschenen artikel van gisteren.

Juristen hebben Joods Actueel er op gewezen dat Koçak met zijn standpunten in overtreding is met de Belgische negationismewetgeving. Die stelt dat niet alleen het ontkennen van de Holocaust een strafbaar feit is, maar ook het minimaliseren ervan. En net dat doet de sp.a politicus met zijn uitspraak waar hij stelt: “Je kan je trouwens afvragen wat het verschil is tussen de Holocaust en wat zij daar in Palestina aan het doen zijn. Dat is ook massamoord.”

Zijn statement staat ook haaks op de Europese definitie van jodenhaat die stelt: Voorbeelden van antisemitisme: ‘vergelijkingen trekken tussen het hedendaags Israëlische beleid en dat van de Nazi’s’. (Een Turkse vertaling van dit document voor de heer Koçak vindt u hier.)

In het Midden-Oosten is inderdaad een oorlog aan de gang met slachtoffers langs beide kanten maar het aantal slachtoffers is in niets te vergelijken met de oorlogen in Irak, Afghanisten of de vele andere oorlogen waar moslims bij betrokken zijn of waren in de regio.

Verder is de Joodse gemeenschap gechoqueerd dat Koçak zowaar laat uitschijnen dat de Belgische Joden schuld treft, of actief betrokken zijn bij de conflictsituatie in het Midden-Oosten omdat de vraag ging over de inburgering van de Joodse gemeenschap in ons land en niet over Israël of het Midden-Oosten. Als ‘importeren van het conflict naar ons land’ kan deze uitspraak wel tellen en is dat een politicus onwaardig.

Advertentie

Joods Actueel heeft een reactie gevraagd aan de partijtop van de sp.a. en zal die online publiceren zodra we die krijgen.