Lezersreactie: Onfaire kritiek op ‘pedo anti-Israël priester’

Waarde redactie,

Dit is een reactie op het artikel “Priester en anti-Israëlactivist Houtart bekent kindermisbruik” (lees hier). Dat pedofilie een totaal verwerpelijke en afschuwelijke daad is, daar zal U het met mij over eens zijn. Dat het hier in de meeste gevallen gaat om familiaal seksueel geweld weet U eveneens. En dat er jammer genoeg geen enkele vereniging, jongerenwerking, religieuze- of sociale achtergrond aan ontsnapt zou ook duidelijk moeten zijn.

Maar dat U zulke seksuele horror voor jonge slachtoffers gaat linken met Palestina-activisten is een barbaarsheid die zelfs in uw publicatie nooit eerder werd gezien. (Citaat: De vraag is (…) welke activiteiten deze grote Palestijnse kindervrienden ook tijdens hun bezoeken aan de Palestijnse gebieden ontplooiden?”)

Als U het zou hebben over het enorme familiale geweld in Palestijnse gezinnen dan zou U nog een terecht punt hebben. Geweld dat totaal onaanvaardbaar is tegenover kinderen en vrouwen.

Advertentie

Als U het zou hebben over het afschuwelijke beleid van Palestijnse gezagsdragers tegenover homoseksuelen dan zou ik U hierin bijtreden.

Palestijnse kinderen

Als U een dossier zou publiceren over hoe Palestijnse gevangenen en tegenstanders worden behandeld en gefolterd in Palestijnse gevangenissen, door zowel gezagsdragers van Fatah als Hamas in respectievelijk de Westelijke Jordaanoever als de Gazastrook, dan zou dit een terechte publicatie zijn om misdaden onder aandacht te brengen.

Maar anderzijds moet U onder ogen zien dat veel problemen in de huidige Palestijnse samenleving worden veroorzaakt door decennia van bezetting, onderdrukking en agressieve oorlogsvoering door een zionistisch beleid van de staat Israël.

Dat de voormalige president van de Joodse Staat is veroordeeld in een grootschalige verkrachtingszaak wil toch niet zeggen dat alle joden verkrachters zijn. Dat deze staat op tal van domeinen rechten van kinderen en gevangenen miskent  wil evenmin wat zeggen over de overgrote meerderheid van joden die vreedzaam leven en heel wat goede zaken verrichten om net de zwaksten in onze samenleving een hart onder de riem te stoppen.

Er zijn zovele joodse organisaties die zorgen voor soepbedelingen in Israël voor de alsmaar groter wordende groep arme Israëli’s. Er zijn zoveel joden in Israël en daarbuiten die vrijwilligerswerk doen voor daklozen, gehandicapten, bejaarden, wezen, kinderen, minderheden, enz. Dit joods middenveld heeft geen uitstaans met het misdadige beleid van Tel Aviv, met hun agressieve bezetting van de Palestijnse gebieden, met de dagelijkse checkpoints en militaire invallen, met hun systeem van racisme en apartheid tegenover niet-joodse minderheden. Er zijn joden die dagelijks opkomen tegen een staat die geen gelijke rechten geeft aan alle inwoners, er zijn joden (en niet-joden) die de staat als zionist steunen en een overgrote zwijgende meerderheid zoals in elke samenleving die zijn eigen leven leidt zonder veel interactie met het politieke spectrum.

Er is toch geen enkel ogenblik dat enig Palestina-activist zich zou afvragen of “al die joden die naar kantoor, school of familie gaan dezelfde activiteiten ontplooien als ex-president Katsav van de Joodse Staat met zijn medewerkers”.

Palestina-activisten kunnen duidelijk het onderscheid maken tussen het gedrag van een apartheidsstaat Israël en mensen die het joodse geloof aanhangen. Waarom ziet men dan ook niet het verschil tussen kritische stemmen voor de zionistische politiek van Israël en anderzijds antisemieten? Is men dat echt van zulke slechte wil dat men Palestina-activisten gelijk stelt met pedofielen? Zelfs een rioolkrant zou bij zulke bedrieglijke beschadigingsoperatie een boemerang van verbijstering terugkrijgen en alle geloofwaardigheid verliezen.

Advertentie

En zelfs in 2011 wens ik U geen blaadje dat zelfs het niveau van een rioolkrant niet meer haalt of korte armpjes met heel veel jeuk over het hele lichaam. Maar toch minstens één keer eens een kritische stem over wantoestanden binnen de Joodse Staat.

Met beleefde groeten

Mario Bergen, Leuven

Lezers die willen reageren op dit artikel kunnen een email sturen naar lezersbrieven@joodsactueel.be