Getty museum geeft gestolen kunst terug aan Nederlandse erfgenamen

In Nederlandse kunstkringen is de naam Jacques Goudstikker een begrip. Deze Joodse kunsthandelaar moest zijn zeer uitgebreide kunstverzameling achterlaten toen hij in 1940 bij de inval van de nazi’s op de vlucht liep. Hij overleefde de oorlog niet.

Zijn waardevolle verzameling werd door de nazi’s geplunderd en raakte verspreid over gans de wereld.

In 1972 kocht het befaamde Getty museum in Los Angeles ter goeder trouw een werk aan van de Nederlandse zeventiende-eeuws landsschapsschilder Pieter Molijn. Op basis van een overgebleven persoonlijk notitieboekje van Jacques Goudstikker kon recentelijk echter worden aangetoond dat het kostbare schilderij tot diens collectie behoorde.

Het Getty museum heeft nu beslist het meesterwerk terug te bezorgen aan de rechtmatige erfgenamen. “Het is bemoedigend te zien dat een belangrijke culturele instelling als het Getty museum beslist om Holocaustslachtoffers en hun erfgenamen recht te doen”, aldus Marei von Sacher, schoondochter van Jacques Goudstikker die er haar levenswerk van maakt om de kunstverzameling terug bijeen te brengen.

(Geert Versyck/ Joods Actueel)