Amnestievoorstel, Joods Actueel vraagt partijen naar hun standpunt

Het Vlaams Belang diende een wetsvoorstel in om amnestie te verlenen aan personen die schuldig werden bevonden aan het helpen van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joods Actueel contacteerde de andere Vlaamse partijen om hun standpunten te horen.

Jean-Marie Dedecker (LDD)
“Amnestie heeft niets met Joods zijn te maken, dat heeft met menselijkheid te maken”

Ik zou absoluut voor amnestie gestemd hebben moest het voorstel ter stemming gebracht zijn. De motivatie is eenvoudig, het feit dat verzoening belangrijk is. Denk maar aan de waarheidscommissie in Zuid-Afrika, aan de Hutu’s en de Tutsi’s. Dit is nu vijfenzestig jaar geleden en het is nu tijd dat we komaf maken met ons verleden. Nu is de wrok, die is blijven hangen bij de families, een open wonde. Vroeg of laat moet men afstand nemen van zijn verleden, zeker als er een halve eeuw voorbijgegaan is. Er is inderdaad de wet Vermeylen maar ik denk dat we in alle openheid over deze materie moeten kunnen praten. Er zijn mensen die onschuldig veroordeeld zijn, er zijn doodstraffen uitgesproken ten opzichte van onschuldigen. Dat gaat over individuele gevallen en dat heeft niets met Joods zijn te maken of met links of rechts zijn. Voor mij heeft dat met menselijkheid te maken.

Wouter Devriendt (Groen!)
“Collaboratie is misdadigheid die velen, vooral Joden met hun leven bekochten”

Wij hebben tegen dit voorstel gestemd, of beter gezegd de bespreking ervan, omdat wij oordeelden dat het voorstel dat op tafel lag totaal onaanvaardbaar was, sterker nog het is in moreel opzicht verwerpelijk. Je kunt niet iedereen amnestie verlenen – dat zou betekenen dat je vergeet dat de collaborateurs tijdens het naziregime de grootste misdaden hebben helpen realiseren. Het gaat daarbij om misdadigheid die velen maar vooral de Joden met hun leven bekochten. Daar kan zondermeer nooit sprake van zijn. Wil dat zeggen dat er geen debat kan gevoerd worden over dit onderwerp? Neen, natuurlijk moet dat debat kunnen gevoerd worden maar niet over een dergelijk voorstel waarbij alles onder de mat geveegd wordt. Daar zijn en blijven wij duidelijk over. Dit is trouwens niet de eerste keer dat het Vlaams Belang met dit voorstel komt aandraven maar met het grootste ongenoegen stel ik vast dat zij daarin nu ook gevolgd worden door de N-VA, de grootste Vlaamse partij. Ik bestempel dat als een negatieve evolutie.

Dirk Vandermaelen (SP.a)
“In geen geval mogen de gruwelen van het naziregime op deze manier gebanaliseerd worden”

Om op deze manier de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog te normaliseren, is onaanvaardbaar, trouwens het Vlaams Belang is wel de allerlaatste partij die dit kan aankaarten gezien het gedachtegoed en het verleden van haar aanhangers. Dat zij hiermee op de proppen komen, is misplaatst en als andere Vlaamse partijen daar licht over heen gaan dan moeten ze zich realiseren dat ze de misdadigheid tijdens het naziregime banaliseren. In een tijd waarin er onmiskenbaar tekenen zijn van een toenemend antisemitisme moet de politiek duidelijke signalen geven en dan dit? Neen dat kan niet.
Ik denk zelfs niet dat er één enkele legislatuur geweest is waarbij het Vlaams Belang niet met dit voorstel kwam aanzetten. Een voorstel waarbij men amnestie gaat verlenen aan mensen die nog steeds over geen enkel inzicht van hun misdaden beschikken door te zeggen “we gaan er met de spons over”, daarover zal het VB in de Vlaamse socialisten geen gesprekspartner vinden.

Advertentie

Jan Jambon (N-VA)
“Je kunt niet rond misdadigers heen maar ook niet rond onschuldige veroordeelden”

Je weet dat N-VA een amnestievoorstel genegen is, ook al zijn er in de Tweede Wereldoorlog gruwelijkheden gebeurd waarvoor geen rechtvaardiging en geen verontschuldiging voor te vinden zijn. Maar wat wij daaraan toevoegen is dat de repressie na de Tweede Wereldoorlog zeer subjectief was en een afrekening met het Vlaams-nationalisme inhield. In sommige gevallen was dat terecht omdat er natuurlijk ook Vlaams-nationalisten waren die hun boekje ver te buiten gegaan zijn maar in andere gevallen werden mensen, die met collaboratie niets te maken hadden, ook aangepakt.
De wet Vermeylen biedt geen oplossing voor mensen die onterecht gestraft werden want die moeten geen vergeving vragen. Vijfenzestig jaar na de feiten moeten we toch tot een complete verzoening kunnen komen. Dat kan de uitspattingen die gebeurden niet verontschuldigen, daarvoor steek ik mijn hoofd niet in het zand. Een Verbelen is op geen enkele manier goed te praten (nvdr. Robert Verbelen is de moorddadige Vlaamse SS-officier, hij werd overigens nooit bestraft voor zijn wreedaardige moordpartijen) maar er zijn ook gevallen waar met een kanon op een mug geschoten werd, je gaat binnen onze partij niemand vinden die dat laatste goedkeurt. Het is dus een genuanceerd verhaal en het zou zalvend zijn voor de maatschappij als deze problematiek eindelijk afgerond werd. Daarom vinden wij dat het debat toch zou moeten gevoerd worden. Het VB-voorstel in overweging nemen betekent niet noodzakelijkerwijze dat je inhoudelijk instemt met het VB-standpunt ter zake.

Herman Decroo (Open VLD)
“Amnestie is het achteraf goedpraten van verwerpelijk gedrag, dat is ranzig en onbespreekbaar”

Ik heb het standpunt van de open VLD fractie verwoord in de Kamer en heb om dit voorstel te beschrijven letterlijk het woord “verwerpelijk” gebezigd. Het is misschien al de twintigste of de dertigste keer in mijn vijfenveertigjarige politieke loopbaan dat dit voorstel ter bespreking werd voorgelegd maar het is en blijft ab ovo onbespreekbaar. Niet dat ik vind dat kinderen en kleinkinderen van misdadigers moeten boeten voor de fouten van hun ouders of grootouders want daarvoor ben ik te liberaal, maar post factum gaan erkennen dat slechte gedragingen niet slecht waren, en ja, ik gebruik de zware woorden “collaboratie en deportatie goedpraten is onmogelijk” en ik spreek wel degelijk over bewezen collaboratie.

Amnestie is per slot van rekening geen genade. Genade veronderstelt dat men vergeving krijgt voor een misdaad, daarvoor moet men het verkeerd handelen wel toegeven. Hetzelfde geldt trouwens voor de mogelijkheden op eerherstel die de wet Vermeylen biedt, ook daar is dat slechts mogelijk na erkenning van de eigen schuld. Ik concludeer dus dat zowel naar vorm als naar inhoud het zondermeer duidelijk is dat het Vlaams Belangvoorstel voor Open VLD onaanvaardbaar blijft.

Raf Terwingen (CD&V)
“Voorstel is volkomen onaanvaardbaar”

Ik denk dat dit debat wel had kunnen gevoerd worden – CD&V neemt altijd alles in overweging – trouwens in mijn loopbaan in het parlement werden 99,9% van alle voorstellen steeds besproken en dat hoort ook zo. Het debat is de motor van de democratie en het moet dus altijd gevoerd worden. hoewel het voorstel van het Vlaams Belang in zijn huidige vorm, ik heb het enkel diagonaal doorgelezen, voor ons volkomen onaanvaardbaar is. Maar het is natuurlijk ook het spel van Franstalige politici om dit meteen te kelderen. In politiek instabiele tijden duiken wel vaker voorstellen op die natuurlijk ook een provocerend karakter hebben. Ik herinner me een soortgelijk wetsvoorstel om België af te schaffen tijdens een andere moeilijke periode dat ook niet bespreekbaar werd geacht.