Lezersbrief: Joods Actueel brengt nuance in het debat

In het verleden werd vanuit de Anwerpse Joodse gemeenschap voortdurend gepoogd, enerzijds het Midden-oostenconflict niet in Vlaanderen te importeren, anderzijds nuance in het debat te brengen.

Bij meerdere gelegenheden werd door de Joodse gemeenschap gewezen op het lot van de Druzen die sinds 1967, eindelijk, na eeuwen Arabische onderdrukking, hun misschien bizarre geloof vrijelijk kunnen beleven.  Overigens mogen Druzen net als bedoeïenen, en allen die over de Israëlische nationaliteit  beschikken vanzelfsprekend deelnemen aan verkiezingen, zich kandidaat stellen en raken sommige van hun vertegenwoordigers bijgevolg verkozen.  Zo schopte de Druzische leidsman Ayoob Kara het tot staatssecretaris in de Israëlische regering.

Dat Filip Dewinter deze staatssecretaris ten private titel uitnodigt daar kan niemand iets op tegen hebben.  Dat het bezoek van deze Druzische vertegenwoordiger misbruikt wordt om een eenzijdig anti-Islamdebat te voeren wordt door de Joodse gemeenschap zowel in Israël als in Vlaanderen verworpen.

Bij monde van Michaël Freilich van het maandblad Joods Actueel werd zulks tijdens een persconferentie danig aan de kaak gesteld.

Voor de zoveelste keer werd hierbij door de Joodse gemeenschap de terechte conclusie gemaakt dat extremistische uitlatingen die alle moslims verketteren gewoon niet kunnen.

Advertentie

Vlaams extreem rechts zowel als extreem links, allebei behept om Israël, lees: de Joden te stigmatiseren en hun bestaansrecht te ontzeggen: verlaat uw ideologische ivoren toren en hoor hoe ook hier in België, de Joodse vertwegenwoordigers zich scharen in die magistrale, ondogmatische Joodse genuanceerde benadering : enerzijds…, anderzijds,…

G.V.