‘Syrië geeft 1000 dollar voor wie Israëlische grens bestormt’

Terwijl in de Arabische wereld de onrust blijft voortduren en in sommige landen nu een burgeroorlog woedt, is de situatie in Israel ook aan het escaleren. Er is nu duidelijk sprake van een politieke- en psychologische oorlog die ten doel heeft de internationale positie van Israël verder uit te hollen. Na de pogingen om tijdens de zogenaamde Nakba herdenking Israël te infiltreren in Libanon en Syrie, zijn er drie nieuwe provocaties aan de orde. Verder valt op dat de Palestijnse leiders, Abbas incluis, bijna met de dag militanter worden in hun opstelling en uitspraken.

Israël en de psychologische tsunami

Naqsa

Voor het eerst tijdens de Naqsa(= terugslag) dag – de jaarlijkse herdenking van de Arabische nederlaag tijdens de Zes Daagse Oorlog in 1967 – werd een poging  ondernomen om Israël te infiltreren vanuit Syrië. De Syrische president Assad organiseert de infiltratiepogingen aan de grens met Israël, zo meldden leden van de Syrische oppositie.Assad heeft baat bij een bliksemafleider nu de opstanden in eigen land voortduren. De afgelopen maanden hebben aangetoond dat de Syrische dictator geen enkele grenzen kent wanneer het gaat om het in stand houden van zijn barbaarse regime.

Met georganiseerd vervoer werden vandaag ongeveer 500 Syriërs uit het Yarmouk vluchtelingenkamp naar de grens met Israël gereden. De Syrische oppositie meldde vanavond dat Assad duizend dollar per betoger heeft betaald en heeft toegezegd dat per familie van een ieder die gedood wordt aan de grens (en dus de ‘shahid’ status zal krijgen) tienduizend dollar wordt uitgekeerd.

Advertentie

De grens tussen Syrië en Israël is bijna 40 jaar rustig geweest ondanks dat er een toestand van oorlog heerst. De grens kent een gedemilitariseerde zone waar een VN vredesmacht (UNDOF) van 1041 man de rust moet handhaven. UNDOF heeft een budget van 48 miljoen dollar per jaar. De VN troepen zitten bijna bovenop de plaatsen waar vandaag de nieuwe pogingen tot infiltratie plaatsvonden, maar staken opnieuw geen vinger uit. De Syrische TV, die nog geen beeld heeft uitgezonden van de wrede onderdrukking van de onlusten in eigen land was vandaag de hele dag in de lucht met beelden uit het grensgebied. De meldingen over doden die overgenomen werden door de mainstream media, waren afkomstig van de Syrische staatstelevisie.

Tijdens een briefing met kolonel Avital Leibovich van de IDF om 16.00 uur plaatselijke tijd, konden wij echter geen bevestiging krijgen van de dood van  activisten. De kolonel meldde dat de IDF een duidelijk beleid had waar het ging om pogingen tot infiltratie van de grens. Eerst werd per megafoon in het Arabisch een waarschuwing gegeven dat men niet in de buurt van de grens mocht komen. Wanneer men desondanks toch optrok naar het grenshek werd er in de lucht geschoten, indien dat ook niet hielp werd er daarna op de voeten van de activisten geschoten.

De Israëlische televisie meldde kort na 18.00 uur zondagavond dat er verschillende doden waren gevallen toen mijnen in het niemandsland aan de grens ontploften bij pogingen tot infiltratie.

De Facebook pagina’s die de Naqsa actie organiseren hebben honderdduizenden volgers. De organisatoren worden geïnspireerd door een prominente Moslim Broederschap ideoloog die de wereld een verzameling boeken heeft achtergelaten waarin Zionisten als parasieten en Nazi’s worden afgeschilderd. De ‘terugslag’ slaat op de nederlaag die de Arabische legers in 1967 leden. De mobilisatie van de Arabische legers toen, en het afsluiten van de golf van Aqaba door Egypte, waren de eerste acties in een oorlog die de vernietiging van Israël tot doel had.

De Libanese krant Al-Safir berichtte deze week dat de jonge generatie Palestijnen in Libanon heeft aangekondigd dat men dit jaar terug zal keren naar Palestina en bereid is om daarvoor ‘shahid’ te worden. (martelaar) De organisatoren van de Nakse protesten hebben duidelijk gemaakt dat de ‘bevrijding van Palestina’ het doel is van de acties aan de grenzen met Israel.

Israel heeft via de Unifil in Libanon grote druk uitgeoefend op de Libanese autoriteiten. Het Libanese leger heeft nu het grensgebied met Israel tot een gesloten militaire zone verklaard. Het gevolg is dat er tot nu toe geen nieuwe marsen vanuit Libanon hebben plaatsgevonden. Het zelfde gebeurde in Jordanië en Egypte.

Luchtintifada

Advertentie

De tweede actie die wordt georganiseerd is een zogenaamde fly-in op Ben Gurion Airport, de nationale luchthaven van Israel. Honderden Palestijnse activisten plannen om per vliegtuig in Israel te arriveren voor het opeisen van ‘hun land’, daarmee bedoelt men niet de West-Bank en Gaza maar geheel Israel. De “International Solidarity Movement’ is een van de vijftien pro-Palestijnse organisaties die achter deze actie zitten, die op 8 juli aanstaande zou moeten worden gehouden. Een Hamas website riep op om dit weekend al te vliegen.

De doelen van de organisatoren gaan ook hier verder dan het creëren van druk die tot de vorming een Palestijnse staat op de West Bank en Gaza moet leiden. De organisatoren claimen dat de ‘Flotilla’ zich te eenzijdig richt op Gaza. Deze actie wil de aandacht te vestigen op de ‘apartheidspolitiek’ en het ‘racisme’ van het ‘koloniale bewind’ (waarmee men Israel bedoeld) in ‘heel Palestina’, de Negev en Galilea inbegrepen.

Tweede Flotilla

De derde actie is de tweede IHH Flotilla en staat nu voor eind juni op het programma. De Turkse terroristische organisatie IHH is volop bezig met de voorbereidingen. De Mavi Marmara vaart ook nu mee als vlaggenschip. De meeste aandacht besteed de IHH aan het kweken van het ‘juiste klimaat’. Dat betekent dat er in Turkije een propaganda campagne opgestart is die de haat tegen Israel moet aanwakkeren. IHH leider Bulent Yildirim heeft aangekondigd dat er een verrassing voor Israel wordt voorbereid, mogelijk is dat het gebruik van een vliegtuig dat naar Gaza wordt gestuurd. Een dergelijk vliegtuig zou door de IDF neergeschoten kunnen worden.

Nu de grens met Egypte de afgelopen week is opengegaan lijkt er geen twijfel meer mogelijk dat de nieuwe ‘Flotilla’ slechts ten doel heeft een nieuwe crisis rond Israel te veroorzaken. De IHH leider heeft opnieuw gezegd dat de Turken bereid zijn om martelaar (Shahid) te worden. De Amerikanen proberen nu de Turkse regering over te halen om in te grijpen en de afvaart van de ‘flotilla’ te laten verbieden. Gaza kent al enige tijd geen humanitaire crisis meer. Al lang voordat Egypte de grens met Gaza opende, wijzigde Israel het invoerbeleid en werden alleen nog materialen die voor militaire doeleinden kunnen gebruikt geweerd. Sinds die tijd is de tunnelindustrie (smokkel) via de grens met Egypte grotendeels ingestort.

Confrontatiekoers

Het PA leiderschap ligt al evenzeer op een confrontatiekoers met Israel. In feite is er sinds de revolutie in Egypte sprake van een verandering in het gedrag van de PA leiders, Mahmoud Abbas voorop. Het nationale eenheidsakkoord met Hamas is slechts één van de bewijzen van de verharding in de positie van de PA en haar president. Tijdens een spoedvergadering met de Arabische liga verklaarde Abbas opnieuw dat er in een toekomstige Palestijnse staat geen ruimte is voor een ‘Israëlische aanwezigheid’, met andere woorden een toekomstige PA staat moet vrij van Joden zijn.

Deze week was Abbas ook in Cairo waar hij een ontmoeting had met de leiders van Islamic Jihad, met wie hij sprak over de strategie ten opzichte van Israel. In een toespraak die op 15 mei jl. uit naam van de PA president in Gaza werd gehouden door Abdalla Al-Infranji, een vertrouweling van Abbas, claimde de PA president dat De Palestijnen een 9000 jaar oude geschiedenis hebben in Israel, en ontkende hij opnieuw de Joodse geschiedenis in het land. Hij zei ook dat het eenheidsakkoord met Hamas nodig was om Israel te confronteren.

Azzam Al-Ahmed een prominent lid van het Fatah centrale comité zei deze week in een interview met de Egyptische krant Al-Masry Al Youm dat Fatah Israel nooit had erkend. De PLO had Israel slechts erkend in verband met de Oslo akkoorden, voegde hij er aan toe.

Hamas woordvoerder Osama Hamdan had eerder op 4 mei al aangegeven dat het eenheidakkoord met Fatah was bedoeld om één front te vormen tegen Israel, in een strijd die ten doel heeft om heel Palestina te bevrijden via gewapend conflict, maar ook via acties zoals die hierboven werden omschreven.

Het uiteindelijke doel was ‘om de Palestijnen te laten terugkeren naar ‘Palestina’ (Israël) en de Israëlische Joden naar de landen van herkomst’, aldus Hamdan. PLO leider Nabil Sha’ath bevestigde bij zijn aankomst in Gaza op 25 mei jl. de woorden van Hamad.  Hij zei dat het zonder het eenheidakkoord onmogelijk was ‘om Palestina te bevrijden’.

De Palestijnse media zenden de laatste tijd in toenemende mate clips en programma’s uit waaruit blijkt dat het doel nog altijd is om een Palestijnse staat te vestigen op het grondgebied van heel Israel. De Joodse geschiedenis in het land wordt in die programma’s systematisch ontkent. Zoals ook bleek uit een recent artikel in Al-Hayat de officiële spreekbuis van de PA. In dat artikel wordt de Joodse aanwezigheid in het oude Israel bijvoorbeeld een falsificatie en een grove vorm van kolonialisme genoemd.   http://www.pmw.org.il/main.aspx?fi=157&doc_id=5093

VN strategie

De Israëlische krant Ha’aretz berichtte vorige week dat de PA al in juli de Veiligheidsraad van de VN officieel wil verzoeken om een Palestijnse staat binnen de wat men noemt de ’67 grenzen’ te erkennen. De procedure werd besproken tijdens een spoedoverleg in Ramallah waar PA onderhandelaar Arekat de strategie uiteenzette. Het plan is om de VS te isoleren in de Veiligheidsraad.

Een groep van 60 internationale juristen heeft inmiddels de VN een brief gestuurd waarin uiteen wordt gezet dat erkenning van de Palestijnse staat op de wijze zoals die de PA voor ogen staat, illegaal is en in strijd met bepaalde VN resoluties en de Oslo akkoorden.

Zoals PA president Mahmoud Abbas eerder uiteenzette in zijn opinieartikel in de New York Times sluit deze actie aan bij de psychologische en politieke oorlog die de PA openlijk tegen Israel voert.  Het besluit om unilateraal een Palestijnse staat uit te roepen werd ruim twee jaar geleden genomen en bekend gemaakt door PA premier Salam Fayad.  Het besluit zou zijn genomen omdat Israel niet wilde stoppen met de bouw in de nederzettingen op de West Bank. Toen echter kort daarop de Israëlische regering een bouwstop van 10 maanden aankondigde om het vredesproces een nieuwe impuls te geven bleef de PA weg van de onderhandelingstafel.

De PA reageerde ook typerend op het jongste initiatief van de Franse regering om op korte termijn een vredesconferentie in Parijs te houden. Men stelde dat er nog slechts te onderhandelen viel indien Israel én stopt met de bouw in nederzettingen én op voorhand akkoord gaat met een Palestijnse staat binnen de 1948 bestandslijnen (onterecht aangeduid als de ’67 grenzen).

Psychologische druk

Al deze acties hebben met elkaar te maken en hebben tot doel om de wereld opinie te beïnvloeden en zo de psychologische druk op Israel op te voeren.  Abbas sprak bijvoorbeeld in zijn artikel voor the New York Times openlijk over de internationalisering van het conflict. Daarbij doelde hij op het gebruik van ‘lawfare’ en internationale organen die Israel moeten veroordelen.

Tot nu toe is de internationale gemeenschap niet met een duidelijk signaal gekomen waaruit blijkt dat men deze samenhang ook ziet. Integendeel het aantal landen dat aankondigt dat men de Palestijnse strategie steunt neemt slechts toe. Gezien de huidige ontwikkelingen op de grond in het Midden-Oosten is het echter zeker dat door dit pad de vrede verder uit zicht raakt. Sterker, de kans lijkt reëel dat deze strategieën – in combinatie met de ontwikkelingen in Egypte en elders – uiteindelijk zelfs zullen uitmonden in een nieuwe Arabisch Israëlische oorlog.

Berichtgeving: www.missingpeace.eu