Joodse Organisaties pleiten voor ruimhartig vluchtelingenbeleid


De koepel van Joodse Organisaties in Vlaanderen neemt “met afschuw en medeleven” kennis van het lot van de vluchtelingen uit Arabische landen die na mensonterende ontberingen trachten een veilig heenkomen in Europa te zoeken.

Hans Knoop, woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties (FJO), verspreidde volgend persbericht over de sitiatie:

Op basis van de joodse humanitaire traditie en geboden dringt het FJO er zowel bij de federale Belgische regering als bij de EU op aan menselijkheid en barmhartigheid te laten prevaleren boven regelgeving. Als geen ander weet het Joodse volk wat het betekent om te moeten vluchten en huis en haard te verlaten om te ontkomen aan barbarij en genocide.

Tachtig jaar geleden trachtten joden Nazi-Duitsland te ontvluchten om aan een dreigende genocide te ontkomen. Zij bonkten op deuren om toegelaten te worden, maar vonden veelal geen gehoor.

Tijdens de internationale conferentie in Evian in 1938 besloten alle deelnemende landen de poorten voor joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland en Oostenrijk dicht te houden. De enige staat ter wereld die tegen betaling bereid was joden op te nemen was de Dominicaanse Republiek.

Advertentie

Een positieve uitzondering op de regel vormde België dat, op genereuze wijze in de jaren 30, joodse vluchtelingen opnam en tijdens de Nazi-bezetting verhoudingsgewijs velen van hen van deportatie naar de vernietigingskampen wist te behoeden.

Het is in deze traditie dat het FJO de Belgische regering aanspreekt op het voeren van een ruimhartig toelatingsbeleid voor de vluchtelingen die thans aan middeleeuwse gruwelen trachten te ontkomen. Het FJO waardeert met name de inspanning die thans de Bondsrepubliek Duitsland zich getroost om vluchtelingen een warm onthaal te bieden.

Het land dat in de vorige eeuw de grootste misdaad in de geschiedenis pleegde staat thans model voor de wijze waarop een fatsoenlijke en humanitaire samenleving zich dient op te stellen jegens mensen in nood.