Nieuwe wet vraagt aandacht voor Joodse vluchtelingen uit Arabische landen

jra1

In de Knesset, het Israëlische parlement, wordt een wetsvoorstel besproken dat van 17 februari de dag zou maken waarop Joden in Israël maar ook elders in de wereld hun verdrijving uit de Arabische landen gedenken.

Twee derde van een eeuw geleden, op 17 februari 1948 keurde de Arabische Liga immers een besluit goed dat de aangesloten lidstaten het recht verleende om hun eigen Joodse inwoners te vervolgen voor wat er in het ¨Brits mandaatgebied in Palestina” gebeuren.

In Israël wordt nu nog gedebatteerd over de geschikte datum. Er is ook het voorstel om 30 november als herdenkingsdag te houden omdat die dag onmiddellijk volgt op de herdenkingsdag voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem dat wereldwijd steeds alle aandacht opslorpt.

Het aantal Joodse vluchtelingen bedraagt naar gelang de bron 800.000 tot één miljoen mensen. Efraim Karsh, Midden-Oostendeskundige van Kings College te Londen berekent op basis van verscheidene bronnen dat er zo’n 600,000 Palestijnse vluchtelingen waren. Die cijfers zijn ook bij het Rode Kruis te vinden, dat bovendien spreekt over opvallende aantallen Arabieren die om economische redenen naar andere oorden trokken of die als vluchteling werden meegerekend ondanks het feit dat ze nog maar korte tijd  in Palestina verbleven.

Advertentie

Welke datum het ook uiteindelijk zal worden voor Israël is deze benadering van het Joodse vluchtelingenprobleem belangrijk omdat er nauwelijks aandacht bestaat voor deze problematiek. Maar de wet is ook belangrijk voor de Arabische wereld omdat de vernederingen,het lijden en de dood van onschuldige Joodse slachtoffers om een responsabilisering van Arabische zijde vraagt. Israël dringt er met deze nieuwe wet op aan dat de Joodse vluchtelingenproblematiek mee op de onderhandelingstafel zou belanden tijdens het vredesproces.

Meer info hierover leest u in onze volgende editie