“Onderhandelingen moeten ook gaan over Joodse vluchtelingen uit Arabische landen”

Een Joodse vluchtelingenkamp tijdens de oorlog van 1948
Een Joodse vluchtelingenkamp tijdens de oorlog van 1948

De Canadese regering herhaalde zijn standpunt dat het lot van de Joodse vluchtelingen uit Arabische landen mee moet opgenomen worden in een uiteindelijk vredesverdrag met de Palestijnen maar stelde ook dat de huidige onderhandelingen moeten voortgezet worden zonder dat dit aspect de onderhandelingen al te zeer belast.

“Een rechtvaardige en evenwichtige erkenning van alle vluchtelingenpopulaties naar aanleiding van het Arabisch-Israëlisch conflict vereist ook de erkenning van de Joodse vluchtelingen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken John Baird. “Zo’n erkenning doet niets af aan de situatie van de Palestijnse vluchtelingen.”

De verklaring van Baird kwam er nadat het Canadese Lager Huis eerder deze maand een verslag goedkeurde waarin de ervaringen van de Joodse vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden erkend.

Het verslag van zeventien pagina’s vermeldt dat kennis wordt genomen van “de discriminatie en het harde lot dat het Joodse volk onderging in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in de twintigste eeuw tijdens de crisismomenten van het Arabisch-Israëlisch conflict en meer bepaald in de oorlogsjaren 1948-‘49 en 1967.”
Sinds 1948 zijn ruwweg 850.000 Joden weggevlucht voor vervolging en geweld in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarvan immigreerden er zo’n 650.000 naar Israël terwijl de anderen zich elders vestigden, onder meer in Canada.

Het rapport gaf het advies om “officieel de ervaringen van de Joodse vluchtelingen te erkennen en vraagt de regering om de onderhandelende partijen aan te moedigen met alle vluchtelingenpopulaties rekening te houden als onderdeel van een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijns en Arabisch-Israëlische conflict.”

Advertentie

Baird zei dat hij de aanbeveling aanvaardt maar gaf aan dat het geen al te dominante rol mag spelen in het huidige stadium van de door de Verenigde Staten georganiseerde gesprekken. “De regering van Canada gaat in principe akkoord met de aanbeveling dat het lot van de Joodse vluchtelingen mee in overweging moet worden genomen als onderdeel van een rechtvaardig en omvattend vredesakkoord. Toch geloven we dat het vredesproces zoals dit nu is opgevat de beste hoop op een positieve oplossing biedt”, zei de buitenlandminister in een verklaring.

“Canada ijvert voor een alomvattende tweestatenoplossing door een onderhandelde overeenkomst tussen beide partijen die het recht van Israël verzekert om in vrede en veiligheid met zijn buren te leven en leidt tot de oprichting van een leefbare en onafhankelijke Palestijnse staat.”Israël bracht het onderwerp van de Joodse vluchtelingen uit Arabische staten ter sprake in de huidige vredesgesprekken. Honderdduizenden Joden werden verplicht hun huizen in Arabische landen in het Midden-Oosten te verlaten. Als gesproken wordt over het lijden van de vluchtelingen, van compensaties en van hun rechten is het logisch dat deze populatie niet kan genegeerd worden.” Dit wel doen zou “racistisch” zijn, aldus de onderhandelaar.

De Palestijnen daarentegen zijn “enkel gefocused op hun eigen vluchtelingen. Tot nu toe weigeren ze het onderwerp ernstig te nemen”, aldus één van de Israëlische onderhandelaars.

Het zogenoemde raamwerk-overeenkomst waarbij de gesprekken langer zouden duren dan de oorspronkelijke deadline van april, zoals voorgesteld door John Kerry, zou naar verluidt voor het eerst voorzien in compensaties voor zowel Palestijnse als Joodse vluchtelingen.