Antisemiete van Vrije Christen Democraten slaat weer toe

Agnes Jonckheere
Agnes Jonckheere

In haar jongste nieuwsbrief propageert Agnes Jonckheere, de voorzitter van de Vrije Christen Democraten (VCD), opnieuw haar antisemitische standpunten. Ze heeft het ditmaal over de “mondiale overheersing met militaire controle” van de Joden.

Toen ze in mei vorig jaar op de proppen kwam met gelijkaardige stellingen – ze schreef dat het Jodendom “niet alleen de banken en de wereldeconomie maar ook de regering controleert” – reageerde christelijk Vlaanderen geschokt,  zowel vanuit protestantse als vanuit katholieke hoek. Jonckheere werd met haar partij ook uit het Christelijk Maatschappelijk Reveil Vlaanderen gezet, een koepelorganisatie die politieke vormingssessies aanbiedt aan christelijk geïnspireerde politici.

Onder felle druk moest Jonckheere vervolgens ontslag nemen als voorzitster van VCD maar een weekje later nam ze die functie terug op nadat ze hoopte dat de storm van verontwaardiging was gaan liggen.

In de jongste nieuwsbrief van haar organisatie schrijft Jonckheere:

“De echte reden voor het oprichten van de staat Israël was niet de Joden een thuisland te geven, maar het diende vooral om vanuit die plaats, waar de drie wereldgodsdiensten zijn gevestigd, ook een mondiale overheersing te installeren met de nodige militaire controle. De natie wordt ijverig verdedigd maar niet de religie van de joden. Integendeel: men vaardigt wetten uit om het liberale jodendom, dat wordt vertegenwoordigd door de moderne orthodoxe joden met hun keppeltjes, te ondersteunen, te versterken”.

“Protocollen van Jonckheere”
Eli Ringer van het Forum der Joodse Organisaties merkt op dat Jonckheere zich vorig jaar eerst nog zou verontschuldigen voor haar uitspraken nadat ze door het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding werd aangesproken: “Van die verontschuldigingen kwam echter niets in huis. Haar nieuwe beweringen komen regelrecht uit de Protocollen van de Wijzen van Zion. Meer nog met haar toevoegingen over militaire controle vanuit Israëlische hoek gaat ze zelfs nog verder dan dit antisemitische geschrift”, aldus Ringer die laat weten dat “het Centrum nu niet anders meer kan dan ingrijpen”.

Advertentie

“Labiel persoon”
In een reactie aan Joods Actueel deed Jonckheere zich er van af door te zeggen dat de uitspraken “niet meer online staan”. Dat is inderdaad het geval, nadat ze opnieuw bakken kritiek kreeg, heeft ze die verwijderd. Maar deze  nieuwsbrief werd ook nog met de post naar vele honderden (duizenden?) adressen gestuurd, en daarin stonden de bewuste passages wel degelijk.

Voor hoofdredacteur Freilich is deze kwestie zo klaar als een klontje: “Er zijn volgens mij genoeg elementen die erop wijzen dat Agnes Jonckheere eerder thuishoort in een psychiatrische instelling, toch wil ik de bevoegde instanties vragen om de zaak aan te kaarten bij het gerecht om zo een duidelijk signaal te sturen dat dergelijke uitspraken nooit kunnen, ook al komen ze van mensen die op de grens van het labiele bengelen”.

UPDATE 8/4/2014 De Vrije Christen Democraten  VCD wijzigde begin 2014 de naam van de partij in Vlaamse Christen Partij VCP. De partij VCD wijzigde vervolgens de naam met terugwerkende kracht ook op Facebook en labelde al haar eerdere publicaties tot 2009  op leugenachtige wijze met de nieuwe partijnaam Vlaamse Christen Partij VCP.  Agnes Jonckheere gaat onverminderd verder met het verspreiden van haar antisemitisch gedachtengoed.